Kindreds åtagande att främja en hållbar spelbransch på alla marknader fortsätter. Under det andra kvartalet 2023 utgjorde andelen av spelöverskott från problematiskt spelande 3,1 procent, med en förbättringseffekt på 86,4 procent efter interventioner.

Kindred Group plc (Kindred) strävar efter att generera noll intäkter från problematiskt spelande som en del av deras “Journey towards Zero”. Andelen intäkter från problematiskt spelande var 3,1 procent under det andra kvartalet 2023, och förbättringseffekten efter interventioner var 86,4 procent.

Global statistik från Kindred Group Q3 2022 Q4 2022* Q1 2023** Q2 2023
Andel av bruttovinstintäkterna från högriskspelare 3,8% 3,5% 3,3% 3,1%
Förbättringseffekt efter intervention 82,6% 82,1% 83,0% 86,4%

90 dagars rullande period mellan 20 mars och 17 juni 2023

Nils Andén, tillförordnad VD och koncernchef för Kindred Group, betonar vikten av deras “Journey towards Zero” som ett mått på deras arbete för ansvarsfullt spelande och som en grund för en faktabaserad dialog om en hållbar spelbransch. Han påpekar att denna ambition inte kan uppnås över en natt och betonar vikten av samarbete mellan olika intressenter inom spelbranschen, som deras partnerskap med Spelfriheten, ett svenskt behandlingscenter för spelberoende, där de förenar sina expertiser för att tackla problematiskt spelande tillsammans.

Kindred har kommunicerat sin “Journey towards Zero” sedan februari 2021 och fortsätter att rapportera andelen intäkter från problematiskt spelande och förbättringseffekten efter interventioner kvartalsvis. De arbetar ständigt med att förbättra sin övervakning av problematiskt spelande, vilket kan påverka historiska och jämförande data. De har dock ingen avsikt att publicera justerade historiska data.