Kommer Riksbanken sänka räntan vid junimötet eller inte?

Det här är vad du kan förvänta dig. Riksbanken lämnar nästa räntebesked torsdagen den 27 juni klockan 09.30. Det nya för i år är att Riksbanken har åtta i stället för fem möten. Det här är allmänna förväntningar om torsdagens räntebesked.

Riksbanken sänkte styrräntan i maj och upprepade att ytterligare två sänkningar under andra halvåret i år är troliga om inflationen utvecklas som väntat. Samtidigt lyfte direktionen fram risker för inflationen, framför allt från den internationella utvecklingen, som kan överraska både på upp- och nedsidan, men även risker från den svaga växelkursen.

“Direktionen var enig i slutsatsen att en gynnsam inflationsutveckling var viktigare än växelkursen. Dessutom har kronan stärkts sedan början av maj och den aktuella spotkursen är marginellt starkare än Riksbankens prognos för andra kvartalet”, skriver SEB:s internationella chefsstrateg Amanda Sundström och chefsstrateg Olle Holmgren inför Riksbankens kommande räntebesked.

Oväntad hög inflation i maj utesluter juni-sänkning

Svensk inflation fortsatte att sjunka i maj, men var något högre än väntat. Inflationstakten enligt KPI var 3,7 % i maj 2024, en nedgång från april då den var 3,9 %. Inflationstakten enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta) landade samtidigt på 2,3 %, vilket även var noteringen i april.

“Kommunikationen från direktionen efter majmötet har varit tydlig med att en junisänkning är osannolik. Enligt vår uppfattning krävs det betydande nedåtöverraskningar i inflationen för en junisänkning och efter att inflationen i maj var högre än väntat är sannolikheten för en junisänkning nära noll”, resonerar SEB:s chefsstrateger.

Även Swedbanks analytiker Jesper Hansson tror att Riksbanken kommer lämna styrräntan oförändrad i juni:

“Räntebanan från mars innebar sänkning med 0,25 procentenheter vid vartannat möte under 2024. Efter sänkningen i maj innebär den att nästa sänkning kommer i augusti eller september. Med inflation, realekonomi och växelkurs i linje med prognos skulle det vara en stor överraskning om Riksbanken skulle avvika från planen genom att sänka styrräntan redan i juni”.

När kommer Riksbankens nästa räntesänkning?

Inflationstakten i juni kommer vara mycket viktigt för sannolikheten för en räntesänkning i augusti, menar SEB:s chefsstrateger. Amanda Sundström och Olle Holmgren förväntar sig samtidigt att räntebanan i juni kommer att vara i stort sett oförändrad, vilket indikerar ytterligare två sänkningar i år och en sannolikhet på 50 % för en sänkning i augusti. Strategerna väntar sig dock tre räntesänkningar från Riksbanken i år, med nästa i just augusti.

Även Swedbanks analytiker Jesper Hansson tror på en oförändrad räntebana vid juni-mötet och förutspår i likhet med SEB att vi kommer få se tre räntesänkningar i år. Swedbank tror dock att nästa sänkning kommer i september.

“Men det står och väger mellan augusti och september. Det behövs nog inte så mycket lägre inflation i juni-juli och/eller ändrad kommunikation från Fed för att nästa sänkning ska komma redan i augusti, vilket också är marknadens prissättning just nu”, menar analytikern.

Nordeas chefsanalytiker Torbjörn Isaksson räknar dock med att Riksbanken gör mindre förändringar av räntebanan jämfört med marsrapporten och att banan sänks med ca 5 räntepunkter i närtid och med ca 15 räntepunkter längre ut på banan.

“Den nya räntebanan bör indikera en sannolikhet på ca 10 punkter, dvs. omkring 40 %, för en sänkning till 3,50 % inför det penningpolitiska mötet i augusti. Därmed håller Riksbanken dörren öppen för att agera i augusti. Riksbankens direktion är sannolikt enig i sina beslut”, resonerar chefsanalytikern, som förutspår en nästa räntesänkning i augusti. Efter mötet i augusti tror han att Riksbanken kommer sänka räntan vid alla återstående möten i år och att styrräntan därmed landar på 2,75 % vid årsskiftet.

Handelsbanken förutspår samtidigt i sin senaste konjunkturrapport att nästa räntesänkning kommer i september, följt av sänkningar vid vartannat möte tills Riksbanken landar på en styrränta på 2,25 % i december 2025.