September fortsatte att leverera positiva siffror för svenskt näringsliv. Trots sommarens skakningar visar färska siffror från Bolagsverket på en ökad tillväxt i företagandet.

Svenskt företagande visar ökning för andra månaden i rad

Under september månad sågs en imponerande nettotillväxt av 3 202 nya företag. Denna siffra baseras på antalet nyregistrerade företag minus de som valde att avregistrera sig. Datainsamlingen, presenterad av webbhotellspecialisten STRATO, reflekterar en ökning på 0,3% jämfört med augusti. Detta är en uppåtgående trend jämfört med september 2022, då en nettotillväxt på 1,68 procent registrerades.

Juli var en tillfällig svacka i företagandet

Som vi alla minns såg juli en minskning av svenska företag. Men som Herman Borel, internationell chef för affärsverksamhet på STRATO, uttrycker det: “Juli månads nedgång var ett hack i skivan snarare än ett nytt normaltillstånd”. Han fortsätter att poängtera hur avgörande företagarnas motståndskraft och framåtanda är för den svenska ekonomin. Borel betonar vikten av att stödja och skapa gynnsamma villkor för företagare.

Regional företagstillväxt i Sverige

September visade inga tecken på minskning i någon svensk region. Västra Götaland ledde ligan med en tillväxt på 0,4%, tätt följt av Norrbottens län och Blekinge län med en ökning på 0,36% vardera. Å andra sidan hade Västerbottens län den lägsta tillväxten med 0,13%, följt av Gotland med 0,15% och Västernorrlands län med 0,16%.

Sammanfattning

September bär budskapet om fortsatt positiv tillväxt för svenskt företagande. Med regioner som Västra Götaland i spetsen och en generell positiv stämning i företagarkretsar, ser framtiden ljus ut för den svenska ekonomin.

Sammanställning per region

Region Tillväxt september 2023 (registrerade – avregistrerade) Tillväxt september 2023 (antal)
Västra Götalands län 0,40% 681
Norrbottens län 0,36% 75
Blekinge län 0,36% 38
Skåne län 0,34% 436
Stockholms län 0,31% 1092
Södermanlands län 0,31% 71
Jönköpings län 0,30% 90
Gävleborgs län 0,30% 67
Jämtlands län 0,30% 42
Dalarnas län 0,28% 69
Örebro län 0,28% 66
Östergötlands län 0,25% 89
Kalmar län 0,24% 45
Hallands län 0,22% 74
Värmlands län 0,22% 50
Västmanlands län 0,21% 45
Uppsala län 0,20% 70
Kronobergs län 0,19% 31
Västernorrlands län 0,16% 31
Gotlands län 0,15% 9
Västerbottens län 0,13% 28
Totalt: 0,30% 3 202

*Det kan förekomma en viss eftersläpning av statistiken mellan olika månader. Det kan handla om att företag som avregistrerats kan bakåtdateras, där exempelvis en konkurs registreras i Bolagsverkets register i juni, men själva konkursen är avslutad i maj. Då sätts maj sedan som avregistreringsdatum.