Sveriges främsta fackliga organisation inom bank- och finanssektorn motsätter sig förslaget om att höja jämförelseräntan för ränteförmåner. Enligt förslaget kommer både de anställda och företagen att påverkas negativt, medan staten kommer att ha minimal nytta av det.

“Förslaget som läggs fram i budgetpropositionen 2024 syftar till att höja jämförelseräntorna för de ränteförmåner som många inom finanssektorn har. Detta föreslås samtidigt som de flesta inom branschen upplever reallönesänkningar på grund av den höga inflationen. Det finns en felaktig bild av finansanställda. Till exempel ligger lönerna för de vanligaste yrkesgrupperna mellan 27 000 och 37 000 kronor per månad. För många är ränteförmånen en viktig del av sin ekonomi. Det är ansvarslöst att straffa dem med en extra skatt som riktas endast mot dem, särskilt i en tid då majoriteten av finansanställda upplever minskad köpkraft,” säger Ulrika Boëthius, ordförande för Finansförbundet.

Stressnivån inom finanssektorn är hög enligt en ny undersökning från Finansförbundet. Fem av tio medlemmar anser att stress och press utgör ett arbetsmiljöproblem, och 25 procent upplever att den ökade oron i samhället är en bidragande faktor till ökad stress. Förtroendevalda vittnar om att kunder ofta skyller på bankanställda när de inte längre kan hantera sin privatekonomi, vilket leder till påhopp och hårda ord i sådana situationer. Genom att öka beskattningen för de anställda ser Finansförbundet risken att ytterligare förstärka den redan höga stressnivån hos personalen inom branschen.

“Förtroendevalda vittnar om att kunder ofta lägger skulden på bankanställda när de inte längre kan finansiera sin privatekonomi, vilket leder till påhopp och verbala övergrepp. Om förslaget genomförs kommer det att drabba både den enskilda individens ekonomi och finansföretagens möjlighet att rekrytera och behålla personal. Det kommer att förvärra den redan pressade situationen för finansanställda,” säger Ulrika Boëthius.

Om statskassan behöver öka sina intäkter föreslår Finansförbundet istället en rättvis och transparent översyn av skattesystemet för att minska förlusten genom bedrägerier och skattefusk.