FinnCobalt Oy har informerat Eurobattery Minerals om nästa steg för Hietajärvi-projektet i Finland, där företaget har beviljats ett reservationstillstånd för att ansöka om prospekteringstillstånd.

Hietajärvi ligger ungefär 40 km söder om FinnCobalts Hautalampi-projekt och innehåller liknande mineralpotentiella bergarter med fyndigheter av Co-Cu-Ni-Zn. Efter granskningen av historiska undersökningsdata och med hjälp av en ny prospekteringskarta över området, så kommer fältarbetet att påbörjas i juni 2021.

Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: “BAT”; “företaget”), som är ett tillväxtföretag inom gruv- och prospekteringsindustrin med visionen att hjälpa Europa att bli självförsörjande inom etiska batterimineraler, har informerats om nästa steg gällande FinnCobalt Oy:s beviljade reservationstillstånd för Hietajärvi-projektet där fältarbete kommer att bedrivas under sommaren. Eurobattery Minerals har möjlighet att stegvis förvärva 100% av FinnCobalt Oy.

– Jag ser fram emot att påbörja fältarbetet i vårt nya finska batterimineralprojekt i Hietajärvi. Från tidigare prospekteringsaktivitet i området vet vi att mineralpotentialen är bra. Undersökningarna i sommar kommer att ge oss värdefull indikation om projektets mineralpotential, säger Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals.

Under vintermånaderna har FinnCobalt granskat historiska prospekteringsdata från det 290 km2 stora undersöknngsområdet Hietajärvi. Området är redan känt för att innehålla två mineralfyndigheter av Outokuputyp – 1) Hietajärvi: 0,341 Mt med  @ 0,71% Cu, 0,15% Co och 0,18% Ni och 2) Kettukumpu: 0,4 Mt med @ 0,44% Cu, 0,07% Co och 0,18% Ni.

Tillsammans med Finlands geologiska undersökning (GTK) har FinnCobalt och dess konsulter använt ny teknik och utarbetat en ny prospekteringskarta över området. Under den kommande fältsäsongen kommer FinnCobalt att utföra fältarbeten på de tidigare okända prospekteringsmålen som nu framkommit i området.Kartran nedan visar var Hietajärvi-projektet ligger i förhållande till Hautalampi-projektet.