Den finska mjukvaruleverantören Clausion fortsätter sin tillväxthistoria och har redan utökat sin verksamhet i Norden. För att påskynda denna tillväxt förvärvar Clausion Tabella. Förvärvet stärker Clausions marknadsposition till ett bredare marknad. Clausion kan tillhandahålla ännu bättre och mer heltäckande lösningar för företagens resultatstyrning – affärsplanering, budgetering och rapportering.

Tabellas smidiga, molnbaserade programvara för finansiell planering fungerar särskilt bra för tillväxt- och medelstora företag. Clausions lösningar har hjälpt stora företag och offentlig sektor med verksamhetsplanering och finansiell konsolidering. Genom att gå samman kan företaget erbjuda ännu bättre lösningar för både befintliga och nya kunder.

“Det här är en fantastisk möjlighet för Clausion men dessutom för våra kunder. Genom förvärvet kan vi hjälpa företag i Finland och andra nordiska länder med deras ekonomifunktioner. Jag tror att det kommer att finnas nya dimensioner i företagens resultatstyrning under de kommande åren också på grund av ESG-rapportering. Vi har också sett särskilt under de senaste två åren ur viktig rullande prognos är för företag. Vi är den pålitliga partnern inom finansiell rapportering och verksamhetsplanering”, säger Tomi Lod, VD för Clausion.

“Att gå samman ger stora, nya möjligheter för Tabella, våra medarbetare och kunder. Vi kan gå internationellt med Clausion, med större resurser. Clausion har betydande expertis inom konsultverksamhet, särskilt inom finansiell konsolidering och ESEF-rapportering. Tillsammans är vi en starkare aktör på marknaden – inte bara i Finland utan även i Norden”, förklarar Tommi Loukia, VD för Tabella.

Tabella i korthet:
Tabella kombinerar rapportering, planering och förvaltningsredovisning i ett verktyg. Tabella-applikationen är enkel att använda i budgetering, prognoser, rapportering och verksamhetsanalys.

Clausion i korthet:
Clausion är ett oberoende och erfaret tillväxtföretag som erbjuder molnbaserade lösningar för corporate performance management som hjälper företag att effektivisera sitt vardagliga arbete. Clausion samlar in data från olika affärssystem och ger en helhetssyn på data och siffror som du kan lita på. Dessa data används i Clausion programvara för verksamhetsplanering och finansiell konsolidering.