Affiliateföretaget Catena Media rapporterar minskad omsättning och ett vinstfall under det andra kvartalet i jämförelse med samma period föregående år. Efter en timmes handel på tisdagen noterar Catena Media en intradagsnedgång om 21,81 procent och handlas vid 15,95 SEK

Omsättningen minskade med 15,9 procent till 16,9 miljoner euro (20,1). Den organiska tillväxten inom försäljningen uppgick till -16 procent. Denna siffra påverkades negativt av utvecklingen i Nordamerika, där öppnandet av delstater bromsade in.

I juli (efter kvartalets slut) minskade omsättningen med 3 procent inom den kvarvarande verksamheten i jämförelse med samma period föregående år.

Resultatet före avskrivningar och amorteringar (EBITDA) för den kvarvarande verksamheten uppgick till 2,8 miljoner euro (4,7), med en EBITDA-marginal på 17 procent (23). Det korrigerade EBITDA-resultatet för den kvarvarande verksamheten var 2,6 miljoner euro (6,5), med en justerad EBITDA-marginal på 15 procent (32).

Rörelseresultatet landade på 0,1 miljoner euro (2,1), med en rörelsemarginal på 0,6 procent (10,4).

Resultatet före skatt var -2,4 miljoner euro (-0,2). Resultatet efter skatt var också -2,4 miljoner euro (-0,2). Resultat per aktie uppgick till -0,03 euro (-0,01).

Kassaflödet från den löpande verksamheten var 7,9 miljoner euro (20,5). Kassaflödet från den kvarvarande verksamheten var 8,8 miljoner euro (18,4).

”Under det andra kvartalet fortsatte Catena Media sin utveckling genom att fokusera på att bli nettokassapositiva och att verka på reglerade marknader i Nordamerika”, säger VD Michael Daly.

”Vi har även genomfört ytterligare aktieåterköp och återköp av obligationer för att främja vår pågående strategi att öka aktieägarvärdet och optimera vår kapitalstruktur”, fortsätter Daly

”Som vi går framåt är min huvudprioritet att säkerställa att vi fortsätter arbeta mot våra finansiella mål: att uppnå en positiv nettokassa vid årets slut och att nå en årlig omsättning på 125 miljoner dollar i Nordamerika fram till 2025, tillsammans med en justerad EBITDA-marginal på över 50 procent”, förklarar han.

Mot slutet av VD-ordet skriver han:

”Vi är övertygade om att vår stegvisa strategi att vårda publiken genom riktade, högkvalitativa produkter kommer att leverera betydelsefullt värde över medellång till lång sikt.”