I snart 10 år har kapitalförvaltningsbolaget Peak Asset Management haft visionen att ge deras kunder ett rikare liv. Peak har lyckats väl och nu väljer bolaget att ta nästa steg genom att expandera till fler storstadsregioner. Peak söker kontinuerligt efter olika typer av förvärv som ger positiva synergieffekter både för verksamheten och dess kunder. Framtiden ser ljus ut och genom väletablerade kontor i både Stockholm och Malmö har Peak lagt grunden för en fantastisk tillväxtresa.

Exklusivt kunderbjudande är hjärtat i Peak Asset Management
På grund av ett åtstramande regelverk har antalet kapitalförvaltare de senaste åren minskat samtidigt som intresset för investeringar och drömmen om ett rikare liv ökat. Peak Asset Managements kunderbjudande består till största delen av diskretionär kapitalförvaltning där kunderna erbjuds en aktiv och kvalitativ förvaltning tillsammans med en familjär känsla och en transparent lättförståelig prismodell.

Den största fördelen som kund hos Peak är att deras kompetenta förvaltarteam sköter kundernas portföljer och fattar viktiga och ibland snabba beslut utan att involvera kunden. Detta möjliggör att kunderna kan fokusera på jobb och andra saker som har högre prioritet i livspusslet. Den familjära känslan bygger på en tydlighet och en öppenhet gentemot kunderna för att skapa ett förtroende och trygghet som är minst lika viktigt som den faktiska avkastningen. Genom att finnas tillgängliga för kunderna dygnets alla timmar skapar den delägande rådgivaren ett förtroende som är svårslaget. Peak är ett partnerägt företag med ytterst låg personalomsättning vilket borgar för stabilitet och trygghet för kunderna. I och med att Peak är en boutique-firma är bolaget tillräckligt stort för att kunna upphandla bra avtal men tillräckligt små för att kunna bygga nära personliga relationer och ett långsiktigt samarbete med sina kunder. Läs mer om Peak och deras kunderbjudande!

Fantastiska resultat ger nöjda kunder
Peak har under de senaste åren uppvisat en mycket stark sharpekvot (ett mått på avkastningen i förhållande till risken). Det är ett resultat av kompetenta medarbetare med lång erfarenhet men även av att ha en boutique-inriktning där förvaltningen är tillräckligt småskalig för att ha möjlighet att kunna agera snabbt. När Covid-19 eskalerade under början på förra året var Peak exempelvis snabba med att dra ner riskerna i portföljerna och justera strategin utefter rådande läge.

”Våra kunder får verkligen vad de betalar för, det vill säga hög riskjusterad avkastning. Vi går veckovis igenom alla portföljer och når framgång tack vare att vi är kreativa och snabbfotade. Peak Asset Management är tillräckligt stora för att våra kunder ska känna sig bekväma och säkra, men också tillräckligt små för att varje kund ska känna sig unik, sedd och kontinuerligt uppmärksammad” – Fredric Clason, VD på Peak Asset Management.

Transparens – En självklarhet för Peak
Ett stort problem inom branschen idag är det klassiska fenomenet om dolda avgifter som ständigt dyker upp, oftast som en chock för konsumenterna själva. Oftast handlar det om en informationsasymmetri som kan leda till intressekonflikter. För att själva undvika detta så använder sig Peak av en prismodell som bygger på enkelhet och tydlighet – Allt för att vara så transparenta som möjligt. Kunderna betalar ett arvode som baseras på investerat kapital. Lyckas sedan förvaltaren att skapa överavkastning till sin klient så utgår även ett prestationsbaserat arvode. I övrigt utgår inga ytterligare avgifter – Enklare än så kan det inte bli. Läs mer här om du också vill låta experter förvalta ditt kapital!

Fakta: Peak Asset Management

  • En liten och modern partnerägd boutique-firma med en familjär känsla där kundernas intressen alltid sätts i fokus. Att vara en mindre kapitalförvaltare ger utrymme för att kunna agera snabbt – Något som även synts på avkastningen senaste åren.
  • Fokuserar i princip uteslutande på diskretionär förvaltning med 3 MSEK som minimibelopp. Vill kunderna själva vara med i beslutsprocessen erbjuds även rådgivande förvaltning. Förutom detta erbjuder Peak även ett ”light-paket” för mindre kapital men med samma fokus på kunden.
  • I dagsläget kontor i Stockholm och Malmö. Man är nu i en expansionsfas och ska expandera till fler storstäder samtidigt som Peak letar bolag att förvärva. I takt med att bolaget växer letar Peak efter fler rådgivare som resonerar på samma sätt och vill vara med på tillväxtresan – Antingen under eget namn eller under gemensamt varumärke.

Mattias Åströms 3 bästa investeringstips:

  1. Marknaden är under ständig förändring. Var uppmärksam på förändringar i omvärlden och se till så att din risk i portföljen inte är högre än vad din livssituation klarar av.
  2. Investera endast i värdepapper du förstår dig på. Forskningsbolag innefattas ofta av väldigt hög risk exempelvis – Avstå om du inte förstår dig på verksamheten.
  3. Avslutar även med ett känt citat från Warren Buffet, ”Det är mycket bättre att köpa ett fantastiskt bolag till ett hyggligt pris än ett hyggligt bolag till ett fantastiskt pris”.

Är du intresserad av att veta mer om Peak? Besök gärna deras hemsida!