Bostadssituationen i närheten av storstadsområden

En av de mest snabbast växande regionerna i Europa just nu, det är Stockholmsregionen, både ekonomiskt och befolkningsmässigt. Befolkningen har sedan 2015 ökat med 240 000 personer. Under samma tid färdigställdes en ovanligt hög mängd bostäder – över 120 000. Nu förväntas byggandet av bostäder minska avsevärt. Denna nedgång förutspås vara både snabbare och mer betydande än tidigare nedgångar. Lägger man dessutom till det faktum att det är svårt att hyra så väl som dyrt att köpa bostad i Stockholm, så är det läge att börja fundera på hur bostadssituationen ser ut i närheten av Stockholm eller andra storstäder istället.

Ökad efterfrågan på bostäder i städer nära storstaden

Om man ser tillbaka under de senaste 5 åren, så har det blivit allt viktigare med trygghet och närhet till naturen när storstadsbor väljer vad för bostadsområde de ska bo inom. Samtidigt har närheten till jobbet tappat i betydelse. Nu när Stockholm växer och blir mer trångbodd, så är det inte konstigt att människor söker sig till närliggande städer som Västerås för att hitta mer tillgängliga och prisvärda bostäder. Det har blivit alltmer tydligt att trygghet är en avgörande faktor när vi väljer var vi ska bosätta oss, en trend som har varit synlig under flera år och förväntas fortsätta öka. Intresset för att bo nära naturen har inte heller varit något nytt fenomen. Utflyttningen från storstadsområden har varit påtaglig under en längre tid, men under pandemin har den gröna trenden klart förstärkts. Det är dock ännu oklart om detta är en tillfällig förändring eller om det kommer att bestå på längre sikt.

Hur kan Stockholmsregionens tillväxt påverka Västerås bostadsmarknad?

Om vi kikar på Västerås som är en av de städer nära Stockholm, för att se hur deras bostadsmarknad skulle påverkas på grund av tillväxten i storstaden så är det flera sätt det kan påverkas på. Att hitta bostäder i närliggande städer har blivit en mer självklarhet numera, dels för att komma ner i pris, dels för att komma närmare naturen och det trygga i mindre städer.

En nackdel att många väljer att flytta ut till närliggande städer istället är att då kan det påverka fastighetspriserna i Västerås. Ökad efterfrågan på bostäder kan resultera i att priserna på fastigheter och bostäder i Västerås stiger, särskilt om människor väljer att pendla till Stockholm för arbete men bo i Västerås på grund av priserna.

Pandemin har påverkat en hel del

Redan under pandemin såg vi att bostadspriserna öka generellt, i Stockholm så väl som närliggande orter. Då främst när det handlar om villor framför bostadsrätter. Detta går emot hur det varit under de senaste 15 åren då det varit bostadsrätterna som ökat innan. Pandemin gjorde också att många arbetade hemma och en hel del känner att de vill fortsätta göra det nu även efter. Detta kan bidra till att priserna stiger en del utanför. Samtidigt har många hushåll lyckats spara undan mycket pengar, trots högre räntor och priser. Bostadspriserna har heller inte påverkats av den ekonomiska nedgång som varit ett tag nu.

Under pandemin har bostadspriserna stigit av flera anledningar och dessa faktorer har samverkat och förstärkt varandra. Eftersom andra utgifter minskade fick hushållen mer tillgängliga pengar, vilket möjliggjorde att mer pengar kunde investeras i bostäder. Många har även visat en ökad vilja att arbeta hemifrån, vilket har påverkat bostadsbehovet. Men detta har varit beroende av att hushållen kunde behålla sina arbeten, trots den ekonomiska nedgången. Enligt Riksbanken förväntas bostadspriserna fortsätta att stiga, men ökningstakten förväntas minska under årets gång.

Slutsats

Sammanfattningsvis kan närliggande städer till storstadsområden, som Västerås i förhållande till Stockholm, uppleva ökad efterfrågan på bostäder och prispress på grund av sin närhet till storstaden och sökandet efter prisvärda alternativ. Detta kan ha betydande effekter på bostadsmarknaden och tillgången på fastigheter i dessa områden.