I mars månad noterades en uppåtgående trend för bostadspriserna i Sverige. Bostadsrätter och villor visade en positiv prisutveckling, vilket tyder på en fortsatt robust marknad trots utmanande ekonomiska förutsättningar.

Bostadsrätter

Under mars månad steg priserna på bostadsrätter med +1,8 % medan prisökningen på årsbasis landade på +1,4 %. Störst prisökning registrerades i Storstockholm och centrala Göteborg, där priserna ökade med över +2 %. I Malmöområdet var ökningen något lägre, strax under +2 %. Den mest måttliga prisutvecklingen sågs i centrala Stockholm och Storgöteborg med respektive +1 % och +0,5 %. På årsbasis visar statistiken en varierad trend, där centrala Göteborg hade den lägsta prisutvecklingen med närmare -1 %, medan centrala Malmö uppvisade en ökning på över +4 %.

Villor

Villapriserna visade också en ökning under mars, speciellt i Sveriges storstadsområden. I Storgöteborg noterades en prisökning på närmare +2 %, medan både Storstockholm och Stormalmö såg en ökning på drygt +1 %. På årsbasis varierar villaprisernas ökning från minst i Storstockholm till närmare +2 % i Stormalmö.

Marknaden

De första tre månaderna av året visade en uppgång i antalet sålda bostäder. Totalt såldes 37.100 bostäder, varav 26.000 var bostadsrätter och 11.100 var villor, vilket representerar en ökning med +8 % jämfört med samma period förra året. Villorna stod för den största ökningen med +12 %, medan bostadsrätterna ökade med +7 %.

Mäklarsamfundets kommentar – slutpriser över utgångspriset

Oskar Öholm, vd för Mäklarsamfundet, kommenterar den senaste tidens utveckling på bostadsmarknaden: “Det verkar som att våren är på väg även på bostadsmarknaden. Visst kan det ske bakslag, men mars siffror visar en islossning med fler affärer och ökade priser. Vi ser även att budeffekten ökar, det vill säga att slutpriserna i snitt ligger strax över utgångspriset.”

Sammanfattningsvis fortsätter bostadsmarknaden att visa tecken på stabilitet och tillväxt, vilket är uppmuntrande nyheter för både köpare och säljare. Den positiva prisutvecklingen och ökningen i transaktionsvolymer tyder på att intresset för att investera i bostäder fortfarande är starkt.

Prisstatistik BOSTADSRÄTTER, mars 2024

BOSTADSRÄTTER 1 MÅN 3 MÅN 12 MÅN MEDELPRIS (KR/KVM)
Riket + 1,8 % + 1,5 % + 1,4 % 44512
Centrala Stockholm + 1,0 % + 2,4 % + 1,8 % 105990
Stor-Stockholm + 2,5 % + 2,2 % + 2,0 % 66643
Centrala Göteborg + 2,3 % + 1,4 % – 0,9 % 63845
Stor-Göteborg + 0,5 % – 1,3 % + 0,5 % 45202
Centrala Malmö + 1,7 % + 2,4 % + 4,4 % 38737
Stor-Malmö + 1,6 % + 0,9 % + 3,0 % 34580

Statistiken baseras på försäljningen av 25 957 bostadsrätter under januari 2024 – mars 2024. Tremånaderssiffran är en jämförelse med oktober 2023 – december 2023, tolvmånaderssiffran med januari 2023 – mars 2023 och i enmånadssiffran jämförs december 2023 – februari 2024 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar.

Prisstatistik VILLOR, mars 2024

VILLOR 1 MÅN 3 MÅN 12 MÅN MEDELPRIS
Riket + 1,1 % + 1,1 % ± 0,0 % 3 928 000
Stor-Stockholm + 1,3 % + 2,4 % + 0,6 % 6 900 000
Stor-Göteborg + 1,6 % + 2,4 % + 1,3 % 5 492 000
Stor-Malmö + 1,3 % + 1,1 % + 1,6 % 4 921 000

Statistiken baseras på försäljningen av 11 152 villor under januari 2024 – mars 2024. Tremånaderssiffran är en jämförelse med oktober 2023 – december 2023, tolvmånaderssiffran med januari 2023 – mars 2023 och i enmånadssiffran jämförs december 2023 – februari 2024 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar. Rikssiffrorna för villor och bostadsrätter beräknas som ett vägt genomsnitt för de underliggande storstadsområdena och övriga riket.

Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet). Medelpriset baseras på den senaste månadens försäljningar.

Prisstatistik Fritidshus

FRITIDSHUS 12 MÅN MEDELPRIS
Riket – 4,7 % 2183 000

Statistiken baseras på försäljningen av 3 966 fritidshus mellan april 2023 och mars 2024. Utvecklingen jämförs med föregående 12-månadersperiod.

Källa: Svensk Mäklarstatistik