Årets techtrender inom detaljhandeln: Gamification och nya AI-möjligheter

Under 2024 kommer den tekniska utvecklingen att fortsätta prägla många områden inom detaljhandeln. Vi bör särskilt hålla ögonen på de möjligheter som gamification och nya AI-stödda funktioner för med sig. Detta är några av de trender som James Hughes, Retail CTO i Europa för Verizon Business, spår kommer att forma detaljhandeln i år.

2024 blir året för storskalig gamification

Under 2024 kommer teknisk innovation fortsätta att spela en avgörande roll inom detaljhandeln. En trend som blir alltmer framträdande är användningen av gamification. Detta koncept, som tidigare varit populärt inom marknadsföring, tar nu klivet in i detaljhandelns vardag. I kombination med framväxande web3-teknologier, hologram, augmented reality (AR), och andra digitala innovationer, förväntas gamification nå nya höjder.

Ett antal lyxmärken har redan börjat utforska dessa möjligheter under det gångna året. Dock är det inte bara de exklusiva varumärkena som kan förväntas ta del av denna trend. Större detaljhandelskedjor, inklusive stormarknader och FMCG-företag, förbereder sig för att integrera upplevelser med gamification-element i sina strategier. Dessa initiativ strävar inte bara efter att skapa engagemang utan också att förstärka kundlojalitetsprogram. Detaljhandlare som snabbt anammar dessa tekniker kan förvänta sig ökad uppmärksamhet och kundintresse.

AI-stödda funktioner med ett syfte

En annan signifikant trend inom detaljhandeln är användningen av artificiell intelligens (AI) för att förbättra beslutsprocesser och kundupplevelser. AI-tekniken har redan använts i flera år inom detaljhandeln, men 2024 förväntas bli året då vi ser konkreta resultat av dessa investeringar.

Ett viktigt användningsområde för AI inom detaljhandeln är att förutsäga kundpreferenser och marknadstrender med högre precision. Detta blir särskilt relevant när man hanterar frågor som överproduktion, vilket inte bara påverkar företagens ekonomi utan också bidrar till en ökad miljöpåverkan. Samtidigt innebär underproduktion förlorade försäljningsmöjligheter och missnöjda kunder.

Genom att använda AI kan detaljhandlare mer exakt balansera produktions- och lagerbehov för att bättre möta efterfrågan. Detta tillvägagångssätt kan leda till optimeringar genom hela leveranskedjan, vilket inte bara gynnar detaljhandlare utan även kunder och miljön.

Slutord

Det är tydligt att 2024 kommer att bli ett spännande år för detaljhandeln med avseende på teknologiska framsteg. Gamification och AI-stödda funktioner kommer att ligga i framkant för att skapa nya möjligheter, förbättra kundupplevelsen och driva innovation inom branschen.