Front Ventures AB (publ) ”Front Ventures” VD, Johan Lund, utökar sitt ägande i egna investmentbolaget genom att förvärva 2 476 500 aktier á 2,00 kr styck, totalt värde 4 953 000 kr. Affären skedde utanför marknaden. Det framgår av ett pressmeddelande på tisdagen. Ett rejält styrkebesked från Lund. Marknaden reagerade positivt på informationen och som högst noterade aktien 2,40 kr vilket då var en uppgång med över 20 %. Front Ventures är ett av de bolag som ingår i Finanstids koncept “Veckans Aktie” och bevakas därför noga av Finanstid. 

Efter investering innehar Johan Lund privat och via bolag 2 000 000 A aktier (100%) och 6 276 114 B-aktier (%) i Front Ventures. Lunds ägarandel uppgår därmed till 22,27 % (räknat innan genomförd emission till NTP).

”Vi har de senaste 12 månaderna jobbat hårt för att bygga upp en stark portfölj har under perioden investerat i hela 5 bolag. Finanssektorn genomgår en transformation just nu och våra portföljbolag är alla en del av den förändringen på ett eller annat sätt. Flera av bolagen står inför snar marknadslansering av sina erbjudanden och jag upplever detta som ett bra tillfälle att fylla på mitt innehav. Jag ser med tillförsikt och stor förväntan fram emot kommande utveckling.” säger Johan Lund, VD Front Ventures.