Nyligen plockade det svenska SaaS-bolaget anch.AI in nästan 20 miljoner kronor i en finansieringsrunda som leddes av Silicon Valley-baserade Benhamou Global Ventures. Nu meddelar företaget att man rekryterat Mathias Strand till tjänsten som public policy-chef.

Mathias Strand har de senaste 16 åren arbetat som chefsjurist på Microsoft i Västeuropa.  I rollen som chefsjurist har Mathias stöttat myndigheter och företag i de regulatoriska frågorna som rör digitalisering i stort. Som företrädare för Microsoft har han varit en nyckelperson för att driva frågor inom datahantering, integritet, datasäkerhet och ansvarsfull AI gentemot bland andra  Integritetsmyndigheten (tidigare Datainspektionen)  och Finansinspektionen i Sverige samt på EU-nivå.

Som public policy-chef på anch.AI kommer Mathias Strand att arbeta med de viktiga regulatoriska frågorna som företag ställs inför vid användningen av AI-verktyg i allmänhet.

– Vi står inför fantastiska möjligheter att med teknikens hjälp bli smartare. Men det krävs att vi adderar mänsklig intelligens och färdigheter till utvecklingen och användningen av AI-verktygen. Det är inte så att AI ska ersätta utan istället komplettera och stärka den kurs vi vill ta. anch.AI är en plattform som hjälper företag och myndigheter att ta sig an området på ett genomtänkt och informerat sätt. Den nya rollen ger mig en chans att vara delaktig i det viktiga samarbetet vi har framför oss, säger Mathias Strand.

 Frågor om AI och etik handlar oftast om regler. Med hjälp av anch.AI har idag personer som arbetar med affärsutveckling och sälj, IT och regelefterlevnad ett verktyg där man kan samarbeta kring etisk AI.

– Juristerna måste komma till bordet och samarbeta med affärssidan och IT. Det är på det viset som vi sätter etik och regelefterlevnad i fokus vid utveckling, träning och användande av AI. Men vi måste ta tag i frågorna nu. Nya EU-regler likt AI Act är på ingång samtidigt som AI-utvecklingen bland företag och myndigheter rullar på. Om vi inte gör detta på ett genomarbetat sätt kommer det att bli kostsamt och även påverka varumärken och förtroenden negativt.

Ansvarsfull AI handlar om att se till att man proaktivt tänker igenom och tillämpar expertis på verkliga situationer, säger Anna Felländer, grundare på anch.AI.

– Mathias Strand har tillbringat de senaste tio åren med att prata med tillsynsmyndigheter, företag och offentliga institutioner om datahantering, cloud computing och AI-lösningar. Hans regulatoriska erfarenhet från molnbolag kommer att bidra till vår verksamhet och tillväxtresa, säger hon.

Mathias Strand berättar att han har följt resan som anch.AI har gjort med stort intresse. Han ser fram emot att spela en viktig roll när man fortsätter att hjälpa och leverera verktyg till företag och institutioner för att de ska kunna utnyttja och använda framtidens AI-lösningar som beaktar ansvar och etik.

– Jag kan inte tänka mig en mer relevant och viktig sak att gå med i och att bidra till. Jag är ödmjuk inför uppgiften men samtidigt säker på att jag har den energi och passion som krävs för att engagera mig och leda vägen när vi hjälper företag och institutioner att avancera när de tar sig an framtidens AI-lösningar. De juridiska och regulatoriska kraven står i centrum i detta arbete och jag ser min roll som intressent och talesperson för ett genomtänkt och engagerat digitaliseringsarbete.