STRAX har inlett ett samarbete med ett tyskt specialistföretag inom personlig skyddsutrustning för att leverera Covid-19-tester till ett regionalt statligt organ i Europa. Den totala försäljningen av testerna förväntas överstiga 32 MEUR och kontraktet omfattar första kvartalet 2022.

STRAX har arbetat nära specialistföretaget under hösten 2021, och framgångsrikt levererat Covid-19-tester. Detta samarbete har nu resulterat i ökande volymer och ett nytt vunnet kontrakt för första kvartalet 2022 för att leverera Covid-19-tester till ett regionalt statligt organ i Europa. Kontraktet förväntas ha en betydande positiv inverkan på STRAX resultat under det första kvartalet 2022 och den totala försäljningen av tester förväntas överstiga 32 MEUR med en sund underliggande bruttovinst.

Sedan slutet av 2020 har STRAX finansieringspartner PCP fortsatt att vara en värdefull partner som finansierar betydande ordervolymer dedikerat för produkter inom personligt skydd.

”Det är glädjande för hela STRAX-organisationen att vara involverad i leveranser av Covid-19-tester under dessa utmanande tider. Vi har snabbt byggt upp ett rykte som en pålitlig leverantör av olika pandemirelaterade produkter efter att framgångsrikt ha levererat dessa till olika statliga organisationer, sjukhus, stora återförsäljare och specialiserade läkemedelsdistributörer globalt. Vi siktar på att fortsätta denna resa tills vi har kommit ut i andra änden av den pågående Covid-19-pandemin, säger Gudmundur Palmason, VD för STRAX AB.