Coop Sverige AB, en av landets mest välkända och omfattande kooperativa organisationer, genomgår nu en omställning av sin interna struktur. Syftet med denna omvandling är att öka företagets konkurrenskraft och därigenom kunna erbjuda bättre priser och förmånliga erbjudanden till sina över 3,9 miljoner medlemmar. Förändringen kommer att innebära en neddragning av ungefär 100 tjänster på Coops kontor i Solna, parallellt med andra åtgärder som sammanlagt resulterar i en kostnadsminskning på över 300 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Fokus på medlemsnytta

Coops övergripande uppdrag är att generera ekonomisk nytta för sina drygt 3,9 miljoner medlemmar. De senaste åren har dock företaget ställts inför utmaningar i form av kraftiga kostnadsökningar inom områden som inköp av varor, energi, transporter och höjda hyror. Dessa faktorer har gjort det nödvändigt att anpassa organisationen för att säkerställa ett lönsamt Coop i Sverige och fortsätta att vara en stark aktör på marknaden.

Marie Nygren, VD på Coop Sverige, kommenterar detta och säger: “Ett starkt Coop kan ta matchen med konkurrenterna och skapa både medlemsnytta och bidra till ökad hållbarhet.” Genom att effektivisera verksamheten och sänka kostnaderna kommer Coop att kunna erbjuda sina medlemmar förmånligare priser och bättre erbjudanden.

Strukturförändringar och neddragningar

Den omstrukturering som nu genomförs innebär en nedskärning av omkring 100 tjänster vid företagets kontor i Solna. Detta är naturligtvis en beklaglig åtgärd, och företaget kommer att göra sitt bästa för att stödja de berörda medarbetarna i deras fortsatta yrkesliv. Målet är att skapa en mer kundorienterad, processorienterad, plattare och snabbfotad organisation som kan leva upp till företagets löfte till sina medlemmar.

Framtidssatsning med automatiserad varuterminal

För att säkerställa en kostnadseffektiv och pålitlig logistik och hantering av varor över hela Sverige, planerar Coop att starta driften av en ny, helautomatiserad varuterminal i Eskilstuna. Detta är en betydande investering och anses vara en av de största i modern tid för Coop i Sverige. Den automatiserade varuterminalen är också en av de största i norra Europa.

Marie Nygren understryker vikten av denna satsning och säger: “Varuterminalen är en av förutsättningarna för att klara konkurrensen och samtidigt bidra till ökad hållbarhet.” Genom att investera i modern teknik och effektiva logistiklösningar är Coop redo att möta framtida utmaningar och erbjuda sina medlemmar ännu bättre service och produkter.

Den nya organisationen förväntas träda i kraft från och med den 1 januari 2024. Denna omställning är ett steg mot att säkerställa Coops framgång och fortsatta bidrag till medlemmarnas ekonomiska nytta och hållbarhet.