Facebooks grundare Mark Zuckerberg har sålt aktier för över 4 miljarder kronor i ägarbolaget Meta de senaste månaderna, rapporterar Bloomberg. I början av november inledde Zuckerberg försäljningen av aktier i Meta, bolaget som äger Facebook, Instagram och WhatsApp. Detta var första gången på två år som han sålde aktier i företaget.

Omfattningen av försäljningen

Enligt nyligen publicerade myndighetsdokument har Zuckerberg sålt aktier varje handelsdag under november och december. Totalt har han avyttrat aktier värda 428 miljoner dollar, vilket motsvarar ungefär 4,4 miljarder kronor. Denna försäljning följde på en markant återhämtning av Meta-aktien, som avslutade det föregående året på den högsta nivån sedan oktober 2021. Det rapporteras att en del av försäljningen i november genomfördes via Mark Zuckerbergs stiftelse och en välgörenhetsfond som han kontrollerar.

Zuckerbergs kvarvarande innehav

Trots dessa försäljningar äger Zuckerberg fortfarande 13 procent av aktierna i Meta. Dessa utgör en stor del av hans totala förmögenhet, som uppskattas till cirka 1.300 miljarder kronor.