Husägare befinner sig nu i en situation där de måste stå för rekordhöga boendekostnader, dubbelt så mycket som vad det var för bara tre år sedan. Det framgår enligt Zmarta Husägarindex för det fjärde kvartalet 2023.

 

Husägarnas utgifter (70 % och 85 % belåning). Diagram Zmarta

 

Mellan oktober och december 2023 har de totala kostnaderna för husägare i landet ökat och når nu nästan 240 000 kronor, baserat på en belåningsgrad på 85 procent. I Stor-Stockholm förväntas husägare betala årliga kostnader på nästan 400 000 kronor.

För husägare med en belåningsgrad på 70 procent har kostnaderna för första gången överstigit 200 000 kronor per år, sett över hela landet. I Stor-Stockholm ligger motsvarande hushållskostnader på 330 000 kronor. Oavsett var i landet husägarna bor, så är kostnaderna nu på den högsta nivån som någonsin registrerats under de nästan 16 åren som indexet har mätts.

– Det vi kan se är att hushållens ränteutgifter inte stiger lika brant även om de fortsatt uppåt. En kommande räntesänkning lär dock inte sätta avtryck i hushållens boräntor förrän tidigast om ett halvår. Vid årsskiftet höjdes också fastighetsavgiften och elskatten vilket sätter ytterligare press på redan hårt prövade husägare, säger Ola Söderlind, kommunikationsansvarig på Zmarta.

Elpriserna stiger igen

Efter en tid med lägre elpriser ökade elpriset för husägare markant, med nästan 50 procent under det fjärde kvartalet, jämfört med det föregående kvartalet. Statistik från SCB och jämförelsetjänsten Elskling visar att elkostnaderna för en genomsnittlig husägare i elområden 3 och 4, där majoriteten av befolkningen bor, låg på cirka 31 000 kronor per år.

Bolåneräntorna fortsätter upp

Riksbanken har beslutat att dämpa trycket i räntehöjningarna, men trots detta har bolåneräntorna för hushållen fortsatt att öka kraftigt. Statistik från SCB visar att under det fjärde kvartalet 2023 låg genomsnittsräntan för svenska hushålls bolån på 4,9 procent. Detta är tre gånger så högt som för endast ett och ett halvt år sedan.

Om räntebeskedet på torsdag