Zimpler som erbjuder skräddarsydda lösningar för smidiga och säkra konto-till-kontobetalningar, fick den 6 juli ett beslut från Spelinspektionen att sluta tillhandahålla betaltjänster med BankID till spelbolag som accepterar svenska konsumenter utan svensk spellicens senast den 31 juli. Zimpler kommer att följa detta beslut då de redan i maj meddelade att de avser att avsluta de affärsrelationer som berörs i beslutet. Trots detta har företaget valt att överklaga beslutet eftersom det påverkar dem och innehåller rättsfrågor som behöver klargöras inte bara för Zimpler utan för hela branschen.

Vid omregleringen av den svenska spelmarknaden 2019 förbjöds inte konsumenter att spela på sidor utanför det svenska licenssystemet. Spelbolag utan svensk licens förbjöds heller inte att ta emot svenska spelare. Betaltjänstleverantörer tilläts att hantera betalningar till sådana bolag om de inte riktade sig till den svenska marknaden. År 2021 föreslog regeringens utredare förändringar av spelregleringen, inklusive krav på att spelbolag utan svensk licens skulle införa IP-blockering mot Sverige. Zimpler stödde detta förslag, men det har ännu inte genomförts av regeringen.

“Zimpler stödjer Spelinspektionens uppdrag att stärka det svenska licenssystemet och skyddet för konsumenter på spelmarknaden. Vi strävar efter ansvarsfullhet och efterlevnad inom spelbranschen och har länge investerat i produktutveckling inom detta område. I diskussioner med lagstiftare och myndigheter har Zimpler även föreslagit åtgärder för att förbättra skyddet för konsumenter, såsom att blockera svenska konsumenter från att spela på sidor utan svensk licens genom IP-blockering och att införa B2B-licenser för betaltjänstleverantörer”, säger Johan Strand, VD för Zimpler.

I enlighet med detta meddelade Zimpler redan i maj i år att de frivilligt skulle avsluta sina affärsrelationer med spelbolag som inte har svensk spellicens. Processen påbörjades under det andra kvartalet och planerades vara klar före slutet av det tredje kvartalet i år. Zimpler arbetar aktivt med att avsluta de affärsrelationer som omfattas av Spelinspektionens beslut, vilket myndigheten också är medveten om.

Zimplers beslut att avsluta avtalen med de berörda spelbolagen är en del av företagets strategi att bidra till en hållbar betalmarknad genom finansiella tjänster med ökat konsumentskydd, samt att fortsätta mångfaldiga företagets verksamhet och växa inom andra segment där de har majoriteten av sina kunder.

Trots detta kommer Zimpler att överklaga beslutet då de anser att det är missriktat och felaktigt, och att det får långtgående konsekvenser. Beslutet påverkar företaget negativt eftersom deras kommersiella möjligheter begränsas på ett sätt som inte har stöd i lagen.

Beslutet innehåller också flera rättsliga frågor som behöver klargöras av domstol för att vissa betaltjänstleverantörer ska kunna fortsätta sin verksamhet utan att riskera ingripanden från svenska myndigheter. Dessa frågor inkluderar:

  • Kan marknadsföring av ett spelerbjudande som i sig inte är olagligt ändå betraktas som olaglig marknadsföring?
  • Under vilka omständigheter ska en utländsk speloperatör med licens i ett annat land än Sverige anses omfattas av den svenska spellagen, och vilken betydelse har användningen av BankID någonstans i betalkedjan för denna bedömning?
  • Hur förhåller sig den svenska spellagstiftningen till den fria rörligheten för tjänster, såsom betalningar, som är grundläggande inom EU?

“Överklagandet är också en åtgärd för att säkerställa rättssäkerheten i företags relationer med myndigheter. Företag bör kunna planera och bedriva sin verksamhet med förutsägbar tillämpning av lagar och regler. Det är en grundläggande princip i samhället, både i Sverige och inom EU”, säger Johan Strand.