Zeptagram vars målsättning är att leda förändringen inom musikindustrin, genomför just nu en nyemission inför en planerad listning 2023.

Läs mer och teckna i Zeptagram

Eget ekosystem för handel med musikrättigheter

Privata investerare och fans kan via Zeptagram köpa värdefulla musikrättigheter, en marknad som tidigare har varit exklusiv för skivbolag, kvalificerade personer och riskkapitalbolag. Bolaget tokeniserar musikrättigheter och erbjuder ett ekosystem för handel med musikrättigheter och distribution av royalties. Investerare och fans kan köpa musikrättigheter som betalar royalties när musiken spelas i radio, tv, streamas, etc.

Hits från artister som Britney Spears och Justin Bieber

Zeptagrams användare har under året fått möjlighet att köpa musikrättigheter från en rad artister på plattformen, bland annat i några hits som framförs av världskända artister men också ”up-and-coming”-artister som Annyett Royale – som under året har haft topp placeringar på hitlistorna i USA.

Vi är stolta över att ha givit möjligheten till fans och investerare att köpa intressanta musikrättigheter via vårt ekosystem. Marknaden är i sin linda och vi tror starkt på växande efterfrågan på musikrättigheter bland investerare och fans, säger Christina Löwenström, VD för Zeptagram.

Stabil tillväxt och låg korrelation med traditionella tillgångsslag

Musikrättigheter utgör en intressant alternativ investering eftersom korrelationen till traditionella tillgångsslag är låg. Royalties som betalas ut när musik spelas och utgör avkastningen för investerare, följer inte ekonomiska trender i någon större utsträckning. Ökad tillgång till musik via streamingtjänster och sociala medier bäddar för en fortsatt stigande efterfrågan på musik.

Två plattformar baserade på blockkedjetekniken

Zeptagram erbjuder en musikmarknadsplats och en NFT-marknadsplats. Musikmarknadsplatsen är ekosystemet för handel med musikrättigheter. NFT-marknadsplatsen riktar sig till artister och andra som vill skapa digital konst samt investerare och fans vilka vill investera i digital konst genom NFTer. Utöver digital konst kan NFTer skapas av albumomslag, specialinnehåll, biljetter, autografer, böcker, digitala souvenirer, etc. NFTer har en stor potential i produktutveckling och paketering där artister och företag kan använda NFTer för att skapa ytterligare mervärde kring sina produkter.

Egen energieffektiv “grön” kryptovaluta

Bolaget har skapat en egen kryptovaluta, Zeptacoin, som finns noterad på fem olika handelsplatser för kryptovaluta, däribland Bitmart, Bittrex och LBank. Zeptacoin är en så kallad grön kryptovaluta vilket innebär att den är energieffektiv, CO2-neutral, snabb och har en bråkdel av transaktionskostnader jämfört med de stora kryptovalutorna. Värdet av bolagets innehav av egna Zeptacoin uppgår till uppskattat 30 MSEK (per 10 november 2022).

Växande marknad och skalbar global affärsmodell

Zeptagram bygger sin verksamhet på plattformar som riktar sig till en global publik. Med användartillväxt förväntas intäkterna kunna öka snabbt utan att det medför merkostnader för bolaget. Bolaget räknar med att uppnå så en kallad nätverkseffekt då det kommer att ligga i artisternas intresse att sprida kännedom om plattformen till sina fans och följare via egna kanaler och sociala medier.

Under 2021 exploderade NFT-marknaden när digital konst såldes för mångmiljonbelopp. Världen går mot en ökad grad av tokenisering, där NFTer kommer att få allt fler användningsområden i framtiden. NFTer har potential att i grunden förändra flera branscher vilket Zeptagram har identifierat och positionerar sig för inom musikbranschen.

Royaltybetalningar för musikrättigheter har stadigt ökat under de senaste åren, främst drivet av ökad streaming. Streamingtjänsterna står för en allt större andel av musikkonsumtionen. Dessa förväntas fortsätta öka i snabb takt och 2030 stå för mer än 80 % av intäkterna inom musikbranschen, enligt analysfirman MIDiA. Intäkterna förväntas öka till 89,1 miljarder dollar till 2030 från 51,8 miljarder dollar under 2021.

Planerad notering 2023

Efter avslutad nyemission avser Zeptagram att inleda noteringsprocessen för en listning av aktien.

Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 17 november – 15 december 2022

Teckningskurs: 13 SEK

Emissionsvolym: 24,05 MSEK

Värdering pre-money 96,5 MSEK

Teckna direkt med BankID

 

Memorandum

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Det här är en sponsrad artikel. Sponsrade inlägg är en del av Finanstids annonserbjudande.