Förvärvet av schweiziska Novavolt ger värdefull information om Italien, Frankrike och Tyskland tack vare marknadsinsikter och språkkunskaper. Schweiz står också för nära 1/3 av den totala exporten, enligt den nya kvartalsrapporten.

– Resultatet från tredje kvartalet visar att vi har lyckats förfina vår produkt och vi är redo att fortsätta exportäventyret i Europa, säger Anders Thingbø, VD för Zaptec.

Förvärvet av schweiziska Novavolt, som tillkännagavs tidigare i år, kan vara nyckeln till expansion i Europa, mycket på grund av marknadslikheter och språkliga utmaningar.

– Vi har en unik affärsframgång i Schweiz mot professionella fastighetsmarknader, och det är en värdefull erfarenhet att ta med oss för vår utveckling i Tyskland, där vi redan har ett dotterbolag, säger Anders.

Han menar att fastighetsmarknaden i Tyskland på många sätt påminner om den schweiziska, med flera stora hyreshus. Och resurserna som följer med förvärvet är användbara för utvecklingen på marknader som Italien och Frankrike.

Förväntan på efterfrågan
Elbilsutvecklingen fortsätter globalt, även i de länder där Zaptec finns. Detta skapar en förväntan om ytterligare efterfrågan på konkurrenskraftiga elbilsladdare.

– 2022 antar vi att 2/3 av omsättningen kommer att ligga utanför Norge, trots ökad omsättning även inrikes 2022, avslutar Anders.

Övriga höjdpunkter från Zaptecs Q3-rapport

  • Ökad intäkt jämfört med Q3-20
  • Ökad orderingången jämfört med Q3-20
  • Ett betydligt ökat bruttoresultat
  • Positiva resultat med det schweiziska dotterbolaget
  • Fortsatt tillväxt i andel export enligt förväntan
  • Förberedelser för att Zaptec ska in på huvudlistan på Oslo Börs sommaren 2022

För mer information, se rapport (PDF) och presentation (PDF) för kvartalsrapportering.