Det snabbväxande fintechbolaget Yabie AB har förvärvat svenska säkerhetsbolaget Infrasec, som utvecklat och driver den marknadsledande SaaS-lösningen för molnbaserade kontrollenheter för Skatteverket. Genom förvärvet breddar Yabie sitt erbjudande inom ett viktigt segment och deras kunder kommer enkelt kunna rapportera till Skatteverket genom den integrerade molnlösningen direkt från kassasystemet.

I Sverige är det sedan 2010 lag på att alla kassor måste ha en godkänd kontrollenhet med koppling till Skatteverket, även kallad skatte-box eller kontroll-box. Vissa företag, framförallt större kedjor och företag har tidigare fått undantag från denna kontrollenhet. I allt högre utsträckning försvinner nu dessa undantag vilket gör att även de kommer behöva ansluta sig och redovisa sin försäljning direkt till Skatteverket genom en godkänd kontrollenhet.

Infrasec har stor kompetens inom säkerhetsområdet och har utvecklat sina ledande och innovativa molnlösningar under 20 år. Deras erbjudande innefattar en godkänd Skattekontrollenhet, Swish-integration med Swedbank samt Point Of Sale-integration. Idag använder många ledande POS-leverantörer  kontrollenhetstjänsten och på kundlistan finns även välgörenhetsorganisationer som Röda Korset och Cancerfonden som använder integrationen mot Swish och Swedbank. Genom förvärvet stärker nu Yabie sitt erbjudande inom detta område för att kunna utveckla ekosystemet inom betalningar för handlare.

“Vi vill erbjuda en helhetslösning för våra kunder och genom förvärvet av Infrasec tar vi nu ytterligare ett steg närmare det målet. Infrasecs molnlösning för kontrollenhet är best-in-class och kombinerat med ett mycket kunnigt och engagerat team stärker vi nu vår produktportfölj ytterligare. Dessutom innebär det att vi är väl rustade för att ta detta vidare ut i Europa”, säger Mathias Plank, grundare och vd på Yabie.

För Infrasec innebär uppköpet nya möjligheter att nå ut med sin molnlösning till en större kundvolym. Bolaget kommer fortsättningsvis drivas som ett helägt dotterbolag.

”Yabie är ett mycket spännande bolag och vi ser verkligen fram emot att vara en del av deras fortsatta utveckling och resa. För oss innebär det också att vi kan ta våra säkerhetslösningar till nästa nivå och hjälpa ännu fler kunder att på ett smidigt sätt sköta sina affärer”, säger Sven Hammar, vd på Infrasec.

I förvärvet ingår även EasyPos System AB som ägs av Infrasec. EasyPos är ett komplett kassasystem med funktioner och integrationer som bygger på den senaste tekniken. Bland de cirka 1000 företagskunderna finns varumärken såsom Min Doktor och Jollyroom.