Verizon Business meddelar att Xerox Holdings Corporation kommer att börja använda Verizons Network as a Service (NaaS) Solutions-ramverk. Detta steg är avsett att accelerera Xerox åtagande mot innovation och effektivisering av driftmodeller. Genom att utnyttja flexibiliteten som erbjuds av ramverket för dynamisk skalning av nätverksresurser, siktar Xerox på att skapa en mer effektiv IT-miljö och omfördela resurser mot innovation och tillväxt.

En ny era av samarbete

Massimo Peselli, CRO på Verizon Business, uttryckte sin entusiasm över samarbetet: “Detta samarbete med Xerox är en bekräftelse på vårt åtagande att hjälpa våra kunder att utvecklas i den digitala eran. Verizons intelligenta nätverksramverk är designat för att erbjuda företag möjligheten att navigera framtidens nätverkstjänster med enastående flexibilitet och skalbarhet. Vi ser fram emot att stödja Xerox i deras transformation av IT-infrastrukturen.”

Fördelar med Verizons NaaS

Verizons NaaS Solutions tillhandahåller en säker och flexibel nätverksplattform som möjliggör för företag att öka sin operativa effektivitet och snabbt anpassa sig till nya förutsättningar. Lösningen erbjuder ett brett utbud av förkonfigurerade och hanterade tjänster baserade på en prenumerationsmodell. Detta kommer att stödja Xerox i att skapa en effektivare IT-miljö som är i linje med Zero Trust-principer och återinvesteringar i teknologi. Verizons globala nätverksinfrastruktur kommer att stärka Xerox affärsverksamhet och leverera nätverkstjänster till över 300 Xerox- och Xerox Business-platser globalt.

Xerox återuppfinningsresa

Louie Pastor, Chief Transformation & Administrative Officer på Xerox, belyste företagets vision: “Som en del av vår återuppfinning strävar Xerox efter att förenkla våra system för att driva effektivitet och skalbarhet över hela företaget, för att bättre tjäna våra kunder. Att utöka vårt partnerskap och implementera Verizons NaaS som vår globala nätverksinfrastruktur är ett logiskt steg i vår strävan att ligga i framkant för innovation och samtidigt förbättra vår operationella effektivitet i de geografiska områden vi betjänar.”

Utökat tjänsteutbud

Med Zero Trust och Advanced SASE kommer Verizon Business att tillhandahålla Xerox med internetanslutning och ett komplett utbud av hanterade tjänster genom NaaS Solutions. Detta inkluderar WAN, LAN och WLAN, tillsammans med ytterligare tjänster som operationell och finansiell styrning, kontaktcenterhantering, nätverks- och säkerhetskonsulttjänster, samt underhåll genom Verizon Care.

Fördelarna med prenumerationsmodellen

Prenumerationsmodellen eliminerar behovet av stora initiala investeringar i traditionell nätverksinfrastruktur, vilket möjliggör flexibilitet för strategiska allokeringar av resurser. Genom att överlåta ansvaret för nätverkstransformationen till Verizon, kan Xerox fokusera på att fortsätta leverera exceptionella tjänster till sina kunder, särskilt viktigt för att möta produktivitetsutmaningarna i dagens hybridarbetsplatser och distribuerade arbetsstyrkor.

En global närvaro

Verizons globala IP-nätverk, som levererar tjänster i över 180 länder och innefattar långdistans-, metro- och undervattenssystem, spelar en nyckelroll. Detta nätverk bär IP-, data- och rösttrafik över mer än 160 000 ruttmil och hanterar över 500 000 nätverks-, hosting- och säkerhetsenheter globalt. Detta tillkännagivande förstärker Verizons engagemang för network-as-a-service-konceptet och stöder dess privata nätverk, mobile edge computing och affärslösningar för framtida tillväxt.