Ny intelligent lösning och tjänst ger en helhetsbild över cyberrisker så att företag kan åtgärda sårbarheter utifrån ett hacker-perspektiv

WithSecure™ (tidigare F-Secure Business) har nyligen lanserat WithSecure™ Elements Exposure Management – en innovativ lösning som hjälper organisationer att upptäcka och åtgärda digitala sårbarheter innan cyberbrottslingar utnyttjar dem. Denna lösning är utformad för att proaktivt och löpande förutse och förhindra intrång mot organisationens tillgångar och verksamhet. Med 360 graders synlighet av attackytan och en enhetlig vy som inkluderar en graderingsskala för exponering och AI-drivna rekommendationer, möjliggörs effektiva åtgärder.

Ett nytt sätt att se på cybersäkerhet

“Organisationer har allt mer hybrida miljöer med oklara gränser, men många fastnar fortfarande i ett silotänk för cybersäkerhet,” säger Mika Lindroos, produktchef för WithSecure™ Exposure Management. “Denna reaktiva inställning gör aktiviteter som penetrationstestning, hotintelligenshantering och sårbarhetsskanning komplexa och utan tydliga prioriteringar. Med Exposure Management kan du ligga steget före såväl angripare som regulatoriska krav tack vare att du får exakt den information du behöver, när du behöver den.”

Ökade cyberattacker i Europa

En färsk rapport från European Digital SME Alliance visade en ökning på 57 % av cyberattacker i Europa. Detta beror på att attackytorna expanderar snabbt och att cyberbrottslighet i princip har utvecklats till ett yrke. Med WithSecure™ Elements Exposure Management-dashboard får användarna en enhetlig vy över sin attackyta, identifierar affärskritiska tillgångar som är i riskzonen och får konkreta råd om vilka steg som hjälper till att eliminera de flaskhalsar som angripare gärna utnyttjar. “Vår AI-drivna rekommendations-motor är som att ha analytiker som letar efter attackvägar in i din organisation dygnet runt,” tillägger Lindroos.

Anpassat för medelstora företag

Exposure Management är särskilt utformat för medelstora företag och deras säkerhetstjänstpartners. Lösningen är tillgänglig genom WithSecure™ Elements Cloud, som kan hanteras av en betrodd tjänsteleverantör eller internt. Denna flexibilitet säkerställer att företag kan anpassa sin cybersäkerhet efter sina specifika behov.

Lanseringen av Exposure Management

WithSecure™ Elements Exposure Management lanserades för partners och kunder under SPHERE, WithSecures årliga “co-security”-konferens. WithSecure onboardar nu sina första partners för Exposure Management. “Små och medelstora organisationer behöver de snabbaste och enklaste åtgärderna för att förutse och förhindra intrång,” säger Lindroos. “Samskapat med våra europeiska partners är Exposure Management byggt för att minimera arbetet med att åtgärda exponeringar samtidigt som det maximerar effekten.”

WithSecure™ Elements Exposure Management erbjuder en revolutionerande lösning för cybersäkerhet, anpassad efter de ständigt föränderliga behov som organisationer står inför i dagens digitala landskap. Med en kombination av avancerad teknik och användarvänlighet, strävar WithSecure™ efter att hjälpa företag att proaktivt skydda sina tillgångar och fortsätta växa utan att oroa sig för cyberhot.