Investeringsbolaget Front Ventures norska intressebolag Vopy Technology genomför nu en apportemission för att flytta sin verksamhet till Sverige inför en framtida svensk notering. Det skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Emissionskursen blev 2,5 kronor per aktie varav värderingen blir 125,7 miljoner kronor.

Front Ventures äger 7,54 procent av bolaget och deras andel blir således värd cirka 9,5 miljoner kronor med den givna värderingen.

“Vi ser med glädje att Vopy i stort följer sin utvecklingsplan utan större förseningar eller avsteg. Vopy har passerat viktiga milstolpar i sin utveckling och har ett nära samarbete med sin första partner vilket lägger en bra grund för kommande produktlansering.” säger Johan Lund, vd för Front Ventures.