Vopy, ett ledande svenskt fintech-företag inom Wealth Management, står inför en kritisk fas i sin utveckling. Med en ambitiös vision om att tillhandahålla unika spar- och investeringsmöjligheter till miljontals användare i tillväxtländer, har Vopy framgångsrikt omdirigerat sin verksamhet för att möta slutanvändarens behov.

Utmaningar och behov av kapital

Trots en framgångsrik omstrukturering och betydande kostnadsminskningar, står Vopy nu inför en utmaning med att slutföra sin leveranskedja och påbörja arbetet med sina första kunder. Det tar längre tid än väntat att färdigställa nödvändiga integrationer, och för att säkerställa leveranskedjan och den smidiga uppstarten av kundrelationer, annonserar Vopy en nyemission. Denna kapitalanskaffning är kritisk för att bolaget ska kunna fortsätta sin tillväxt och innovation.

Läs mer om Vopy på hemsidan 

Detaljer om emissionen

Emissionen, som inte erbjuder företrädesrätt för befintliga ägare, uppgår till maximalt 9 MSEK till en pre-money värdering av 8,275 MSEK (35 öre per aktie), vilket motsvarar 10 % av värdet i den senaste emissionen. Vopys huvudägare, Front Ventures, har tidigare lånat ut totalt 3,562 MSEK inklusive 25 % ränta och åtar sig nu att kvitta denna fordran mot aktier i denna emission.

Återstår gör en kontantdel på 5,437 MSEK, varav minst 2 MSEK måste tecknas för att emissionen ska kunna genomföras. Vopys strategi är tydlig: att stärka företagets ekonomiska grund för att kunna möta den enorma marknadspotentialen framåt.

Ladda ner investeringsmemorandum här

Produkter och marknadspotential

Vopy har skapat en stark grund med sina produkter som ger banker och digitala banker i tillväxtländer möjlighet att erbjuda sina kunder attraktiva lösningar för valutasparande, internationella investeringar och snabba internationella pengaöverföringar. Genom att anpassa sina produkter till varje kunds unika varumärke och behov (white-label), har Vopy lyckats skapa verktyg som ökar kundlojalitet och intäkter utan att kräva stora investeringar i ny teknik eller expertis från sina kunder.

Investera i Framtiden

Nu är tiden inne för investerare som ser potentialen i denna innovativa och marknadsanpassade affärsmodell att engagera sig. För mer information och detaljer kring emissionen, kan intresserade ladda ner Vopys emissionsprospekt och teckningssedel direkt från företagets webbplats.

Teckna aktier digitalt med Bank-id här

Samarbetet med bKash

Vopy har alldeles nyligen ingått ett strategiskt samarbete med bKash, den största digitala banken i Bangladesh, för att utöka sitt utbud av finansiella tjänster. bKash, som är en joint venture med betydande partners som BRAC Bank, World Bank Group’s IFC, och Bill and Melinda Gates Foundation, har etablerat sig som en ledande aktör i Bangladesh med över 70 miljoner kunder och är landets första unicorn-startup sedan 2021.

bKash, som har blivit en integrerad del av vardagen för många i Bangladesh, är känd för sin dominans inom digitala finansiella transaktioner och har vunnit flera utmärkelser för sitt varumärke och sina tjänster. Genom samarbetet med Vopy planerar bKash att expandera sin närvaro på den internationella remittance-marknaden, särskilt från regioner som Storbritannien, EU, Dubai och Saudi Arabien.

Vopy ser detta samarbete som en möjlighet att snabbt öka sin marknadsandel genom bKashs starka varumärke och deras egen användarvänliga plattform. bKash har även fått tillstånd från Bangladesh Bank att erbjuda bankkonton för utlandsarbetare, vilket ytterligare stärker deras erbjudande med Vopys teknik.

Avtalet mellan Vopy och bKash, efter 18 månaders förhandlingar, är en viktig milstolpe och Vopy planerar nu en nyemission för att stödja expansionen.