Volvo Lastvagnar har introducerat en helt ny plattform för tunga lastbilar på den nordamerikanska marknaden samtidigt som de lanserar en ny serie tunga lastbilar avsedda för Europa, Australien samt marknader i Asien och Afrika. Genom att inkludera nya energieffektiva modeller, såsom lastbilar drivna av el och förnybara bränslen, strävar företaget efter att minska CO2-utsläppen och närma sig målet att uppnå nettonollutsläpp inom sitt produktsortiment senast år 2040.

Volvo Lastvagnar genomför en betydande uppgradering och utvidgning av sitt utbud av tunga lastbilar globalt, vilket representerar ett väsentligt steg för att reducera koldioxidavtrycket från sin produktportfölj.

– Det här är ett djärvt drag – vi lanserar nya lastbilar i toppklass som kommer att bli ett riktmärke vad gäller energieffektivitet och minskning av CO2-utsläpp över hela produktsortimentet, säger Roger Alm, vd för Volvo Lastvagnar. – Lastbilarna har utvecklats för att påskynda resan mot vårt ambitiösa 2040 nettonollutsläppsmål, men de innebär också högre säkerhet, produktivitet och drifttid för våra kunder.

En ny global produktportfölj som minskar bränsleförbrukning och CO2-utsläpp

En ny energieffektiv plattform introduceras på den nordamerikanska marknaden, vilket resulterar i upp till 10 procents minskning av bränsleförbrukningen och samtidig betydande ökning av säkerhetsnivån. Denna plattform kommer att utgöra grunden för flera nya modeller inom elektriska, förnybara bränsleteknologier och effektiva förbränningsmotorer under de kommande åren. Först ut är den helt nya Volvo VNL-modellen, som kommer att ersätta den mest sålda lastbilen för långdistanstransporter på den nordamerikanska marknaden. Försäljningen förväntas starta i slutet av första kvartalet 2024.

På marknaderna i Europa, Australien, Asien och Afrika lanserar Volvo den nya Volvo FH Aero, optimerad för energieffektiva tunga transporter. Den nya aerodynamiska Volvo FH Aero bidrar till att minska energiförbrukningen och CO2-utsläppen med upp till 5 procent, vilket kommer som ett komplement till betydande bränslebesparande teknologier som tidigare har introducerats. Lastbilen erbjuds med olika framdrivningssystem, inklusive el, biogas och diesel. Lanseringen av nya Volvo FH Aero planeras ske successivt på olika marknader under 2024 och 2025, med försäljningsstart under första kvartalet 2024.

– Det breda utbudet av lastbilar vi lanserar kommer att göra det möjligt för våra kunder runt om i världen att minska sitt CO2-avtryck, oavsett var de befinner sig på sin hållbarhetsresa. Utbudet av grön energi varierar från marknad till marknad, och därför måste vi som en global lastbilstillverkare erbjuda våra kunder en rad olika avkarboniseringslösningar – från effektiva förbränningsmotorer som även kan drivas på förnybara bränslen till elektriska drivlinor, som alla möjliggör övergången till fossilfria transporter, säger Roger Alm.