Volvo Cars har uppnått ett nytt globalt försäljningsrekord med 708 716 sålda fordon 2023, en ökning med 15 procent jämfört med året innan.

Det enorma försäljningsresultatet visar på Volvo Cars effektiva elektrifierade produktutbud tillsammans med en stabilare försörjningskedja.

Volvo Cars noterade även en markant ökning i försäljningen av sina elektrifierade fordon. Under det senaste året såldes 113 419 helt eldrivna bilar, en ökning med 70 procent jämfört med 2022, och 152 561 laddhybrider, en uppgång med 10 procent jämfört med föregående år. Försäljningen av helt eldrivna fordon stod för 16 procent av Volvo Cars totala globala försäljning under 2023.

I december månad nådde Volvo Cars en försäljning på 76 015 bilar globalt, en ökning med 5 procent jämfört med samma period året innan.

Stark tillväxt – starkast i USA

Försäljningen i Europa ökade till 294 794 bilar under 2023, en ökning med 19 procent jämfört med 2022. Volvo Cars Recharge-serie, bestående av helt elektriska fordon eller laddhybrider, stod för 59 procent av försäljningen i regionen förra året.

Volvo Cars försäljning i USA steg till 128 701 bilar under 2023, en ökning med 26 procent jämfört med året innan. Försäljningen av Recharge-bilar ökade med 28 procent och utgjorde 28 procent av den totala försäljningen i USA under året.

I Kina steg försäljningen med 5 procent jämfört med 2022, med 170 091 sålda bilar under 2023. Totalt sett ökade försäljningen av Recharge-bilar med 26 procent från januari till december.

Under 2023 var Volvo XC60 den mest sålda modellen med 228 646 sålda bilar (jämfört med 195 338 bilar 2022), följd av XC40 med totalt 200 670 sålda bilar (jämfört med 169 206 bilar 2022) och XC90 med 107 549 sålda bilar (jämfört med 97 130 bilar 2022).