Volta Trucks, en ledande tillverkare av helt elektriska kommersiella fordon och tjänster, har inlett året 2023 med en stark start. Företaget meddelar att det har bekräftat sina första 300 kundorder av sitt elektriska lastbilsmodell Volta Zero, vilka nu är bokade för produktion. Intäktsvärdet för dessa order överstiger 85 miljoner euro.

Serieproduktionen av Volta Zero kommer att inledas under de kommande månaderna, och de första fordonen förväntas rulla ut från företagets produktionsanläggning i Steyr, Österrike, tidigt under andra kvartalet 2023. Enligt Volta Trucks är fabriken nu förberedd att möta den starka efterfrågan på det speciellt utformade elektriska lastbilsmodellen, som är avsedd för transporter i storstäder.

Volta Trucks VD, Essa Al-Saleh, kommenterar: “Volta Trucks har gjort betydande framsteg under de första veckorna av 2023, med fler än 300 bekräftade kundorder som bokats för serietillverkning vid vår anläggning i Österrike. Det här utgör en ansenlig del av våra produktionsmål för 2023. Tidigare har kunder endast genomfört pilot-tester av fordonen. Det här visar både att Volta Zero är ett fordon med attraktiva attribut och att kunderna litar på vår förmåga att leverera.”

Han tillägger: “Volta Trucks är nu redo för sitt första år med både försäljning och produktion. Vi är fulla av tillförsikt och fokuserade på att leverera enligt våra strategiska mål och ambitioner att minska utsläppen i våra stadskärnor.”

Att Volta Trucks säkrar förväntade intäkter på mer än 85 miljoner euro från sina första bekräftade kundorder av elektriska Volta Zero är ett starkt tecken på företagets växande popularitet och framgång. Detta är ett viktigt steg för företaget i riktning mot en mer hållbar framtid där elektriska fordon spelar en allt viktigare roll.