IT-koncernen Visma, leverantör av affärskritisk programvara, verksamma i Europa och Latinamerika, breddar sin ägarbas genom försäljning till internationella aktieägare för att ytterligare stärka sin internationella tillväxt.

Transaktionen värderar Visma till 19 miljarder euro

Affären, som värderar Visma till 19 miljarder euro, innefattar 20 nya investerare med en samlad investering på över 1 miljard euro. Bland de nyförvärvade ägarna finns företag som Altaroc, Jane Street och NYC Retirement System.

Utöver detta kommer flera befintliga aktieägare, inklusive majoritetsägaren Hg, att öka sina nettoinvesteringar i företaget.

– Vi är stolta över att vi får fortsatt förtroende från Hg och andra ledande investerare, i en transaktion som bekräftar vår fantastiska utveckling och lovande framtid. Visma levererar digitala verktyg som företag behöver för att bli effektiva, innovativa och konkurrenskraftiga. Med support från en solid och kunnig ägarbas är vi perfekt positionerade att fortsätta vår tillväxtresa, säger Merete Hverven, Vismas CEO.

Internationell tillväxt

Visma är idag det största privatägda mjukvaruföretaget i Europa och har de senaste två åren expanderat internationellt genom att etablera sig på nya marknader, såsom Frankrike, Tyskland, Portugal, Peru och Island. Koncernen är nu verksam i 28 länder och har över 15 000 anställda.

Under 2022 har Visma också avyttrat av verksamheter, inklusive IT-konsultverksamhet och molninfrastrukturtjänster, för ökat fokus på kärnverksamheten med standardiserade SaaS (Software as a Service) produkter för både privat och offentlig sektor. Vismas årliga återkommande intäkter (ARR) låg på 2,2 miljarder euro vid slutet av Q3 2023, en tillväxt på 17 procent jämfört med samma period året innan.

– Vismas framgångar är ett resultat av fantastiska insatser av våra kunniga och engagerade medarbetare. Med våra branschledande investeringar i produktutveckling och AI-driven automation står vi fortsatt väl rustade för att vara en del av tillväxten inom digitala tjänster, tillägger Hverven.

– Visma växer dubbelt så snabbt nu jämfört med när vi gjorde vår första investering i bolaget 2006, och har nu en verksamhet som är 20 gånger större. Denna fantastiska utveckling är ett resultat av investeringar i moderna SaaS-produkter, en starkt innovativ verksamhet och ett management i världsklass som leds av Merete Hverven. Vi välkomnar våra nya investerare och ser fram emot nästa kapitel i denna framgångssaga inom europeisk tech, säger Nic Humphries, Senior Partner på Hg.