Nytt samarbete för att skapa bättre förutsättningar för Sveriges ungdomar

Visma Spcs har nyligen tillkännagett att de går in som stödpartner till Läxhjälpen, en ideell organisation som arbetar för att hjälpa elever med sina studier. Enligt statistik från Skolverket saknade 15 procent av Sveriges elever fullständiga betyg från grundskolan 2023, vilket visar på ett stort behov av stöd och resurser för att förbättra utbildningsresultaten.

– Vi tror starkt på att varje elev ska ha möjlighet att lyckas, oavsett bakgrund. Detta samarbete är en del av vårt långsiktiga engagemang för att främja utbildning och skapa möjligheter för unga människor. Genom att öka elevernas chanser till goda studieresultat öppnar vi upp fler vägar för dem, inklusive möjligheten att starta och driva egna företag i framtiden, säger Charlotte von Sydow, vd för Visma Spcs.

Viktig tidpunkt för samarbetet

Nu när skolorna precis har slutat och årskurs 9-eleverna får sina slutbetyg hemskickade, blir det tydligt vilka elever som inte får chansen att fortsätta sina studier på gymnasiet. Om några veckor kommer även gymnasieantagningsbeskeden, vilket ytterligare belyser de utmaningar många elever står inför.

Läxhjälpens verksamhet startas endast på skolor som ligger under rikssnittet för gymnasiebehörighet och riktar sig där till de elever som behöver dem som mest. De arbetar med riktade strategier och resurser för att vända denna negativa trend. Insatserna inkluderar bland annat personlig mentorstöd, extra läxtillfällen och ökat digitalt studiematerial, som är anpassat för att bemöta individuella behov hos varje elev.

Positiva effekter för elever och samhälle

– Vi är oerhört glada över att inleda detta samarbete med Visma Spcs. Tillsammans kan vi förbättra skolresultaten och se till att fler elever klarar skolan, vilket i sin tur bidrar till stärkta förutsättningar för en anställningsbar generation. Genom att investera i utbildning gynnas inte bara eleverna, utan också hela vårt samhälle, säger Henrik Szabo, Generalsekreterare för Läxhjälpen.

Var tredje svensk drömmer om att bli företagare, och bland unga är siffran så hög som 49 procent. Om vi redan i högstadiet kan skapa rätt förutsättningar för ungdomar, kommer det bidra till ett brett och livskraftigt näringsliv, vilket är avgörande för Sveriges välfärd.

Långsiktigt engagemang för framtiden

– Läxhjälpen har med sitt framgångsrika mentorprogram hjälpt tusentals elever förbättra sina skolprestationer och öka sina framtidsmöjligheter. Genom vårt partnerskap vill vi stärka detta arbete och tillsammans skapa ännu fler framgångshistorier. Att stödja Läxhjälpens arbete innebär att fler ungdomar får de verktyg och den hjälp de behöver för att lyckas, fortsätter Charlotte von Sydow.