Vice riksbankschef: Riksbanken bedömer att kronan är undervärderad

”Penningpolitiken fungerar och inflationen är på väg ner. Men det är för tidigt att säga att vi är klara med inflationsbekämpningen. Det finns fortsatt risk för bakslag och en svag krona är en del av detta.” Det sa vice riksbankschef Aino Bunge på Industrins Finansförening i Stockholm.

Hon noterade att inflationstrycket har minskat och att konsumentpriserna har ökat långsammare på senare tid. Trots att detta är positivt på kort sikt, påpekade hon att kortvariga förändringar kan vara oberäkneliga. För en mer tillförlitlig bedömning av inflationsutvecklingen behöver man fortsätta att noggrant övervaka flera inflationsindikatorer och även ta hänsyn till konjunkturutsikterna.

Bunge underströk att penningpolitiken är restriktiv och att efterfrågan minskar i Sverige. Det verkar svårt för företagen att höja sina priser på grund av detta, och även om det finns planer på prisjusteringar är det avgörande att dessa planer faktiskt återspeglas i prisutvecklingen.

Växelkursen har betydelse för inflationsutvecklingen

Enligt Bunge påverkar den svaga kronan också inflationsutsikterna. Även om Riksbanken inte har något specifikt mål för kronan, påpekade hon att växelkursen har en betydande inverkan på inflationen och därför är det nödvändigt att Riksbanken noggrant följer kronans utveckling.

När inflationen är hög verkar det dessutom vara lättare för företagen att lägga över sina kostnadsökningar från växelkursen på konsumentpriserna, sa Bunge och hänvisade till Riksbankens studier i de senaste Penningpolitiska rapporterna.

Många, inklusive Riksbanken, anser att kronan är undervärderad. De ekonomiska förhållandena i Sverige, i jämförelse med resten av världen – såsom en stark statlig finanssituation, en robust arbetsmarknad och konkurrenskraft – pekar mot att kronan kommer att stärkas. ”Om spekulation bidragit till att försvaga kronan de senaste åren, kan det betyda att den kan stärkas relativt snabbt när omsvängningen väl sker, och placerarna tar nya positioner baserat på att trenden har brutits. Kanske är vi redan där. Den senaste tiden har kronan stärkts. Men den är fortfarande svag och vår prognos är att den ska stärkas ytterligare.”

Sammanfattning

Bunge varnar för fortsatta risker när det gäller inflationsutvecklingen: ”Det finns visserligen mycket som tyder på att inflationen ska fortsätta falla. Men det är för tidigt att säga att vi är klara med inflationsbekämpningen. Det finns fortsatt risk för bakslag och en svag krona är en del av detta. Inflationen ska ner hela vägen till målet på 2 procent, och vi ska leva upp till det starka förtroendet för inflationsmålet som ekonomins aktörer har.”