Viaplay Group höll en extra bolagsstämma idag den 10 januari där alla förslag från styrelsen, som en del av rekapitaliseringsprogrammet blev godkända, det framgår enligt ett pressmeddelande. Viaplay-aktien reagerar positivt och rusar över 9 procent strax efter nyheten.

Det betyder att rekapitaliseringsprogrammet för Viaplay Groups, som föreslogs av styrelsen den 1 december 2023, kan gå vidare enligt planerat eftersom den extra bolagsstämman godkände styrelsens förslag som en del av rekapitaliseringsprogrammet.

Beslut om riktad emission och företrädesemission – berör B-aktien

Extra bolagsstämman beslutade om totalt tre emissioner. Rekapitaliseringsprogrammet inkluderar en riktad emission på 3,1 miljarder kronor samt en företrädesemission på 0,9 miljarder kronor. Aktierna för Viaplay kommer att handlas exklusive teckningsrätt i företrädesemissionen från och med den 16 januari. Tiden för att teckna aktierna pågår från den 19 januari till den 2 februari.

Utöver detta planerar Viaplay att genomföra en skuldkonverteringsemission på 0,5 miljarder kronor.