Nytt partnerskap för grid-support

I en tid där digitaliseringen fortsätter att forma det moderna samhället har behovet av stabila och hållbara energikällor blivit allt mer akut. För att möta denna efterfrågan och samtidigt bidra till att stabilisera det svenska elnätet har tre ledande aktörer inom sina respektive områden gått samman i ett innovativt samarbete. Vertiv, Conapto och Fever Energy har lanserat en ny lösning för grid-support som förväntas förbättra energieffektiviteten och minska koldioxidutsläppen inom datacenterindustrin.

Stöd för energieffektivitet och nätstabilitet

Initiativet, som går under namnet Dynamic Grid Support, fokuserar på att optimera energianvändningen inom datacenter och integrera alternativa energikällor på ett smidigt sätt. Genom användning av litiumjonbatterier för lagring möjliggör lösningen en stabil strömförsörjning även under hög belastning, utan att kräva omfattande infrastrukturförändringar. Detta innebär inte bara en ökad flexibilitet för datacenteranvändare utan också en betydande bidragande faktor till nätstabilitet och hållbarhet.

Effektivitet och skalbarhet i fokus

Med en imponerande driftseffektivitet på upp till 99% och möjligheten att maximera antalet rack och servrar per datacenter, erbjuder Vertivs lösning en kraftfull kombination av effektivitet och skalbarhet. Genom två faser kommer initiativet att först optimera befintliga Conapto-installationer och därefter implementera samma lösning på deras anläggning Stockholm 4 South.

Framtiden för hållbara datacenter

Stefan Nilsson, marknadschef på Conapto, understryker vikten av att datacenter inte bara förbrukar energi utan också spelar en aktiv roll för att stödja elnätet. Genom Dynamic Grid Support kan Conapto inte bara minska sina egna koldioxidutsläpp utan också bidra till att fler förnybara energikällor integreras i energimixen, vilket är avgörande för att möta Sveriges hållbarhetsmål.

Mer information och framtidsperspektiv

För ytterligare information om detta banbrytande projekt och dess potentiella inverkan på den svenska datacenterindustrin, finns en fallstudie tillgänglig via länken nedan. Besök också Vertivs hemsida för att lära dig mer om Dynamic Grid Support och deras breda utbud av infrastrukturlösningar och tjänster.

Med detta partnerskap tar Vertiv, Conapto och Fever Energy ett steg mot en mer hållbar och resilient framtid för svenska datacenter, samtidigt som de bidrar till att forma en mer robust energiinfrastruktur för hela landet.

Om Vertiv

Vertiv är en global ledare inom kritisk infrastrukturteknologi och tjänster och arbetar för att möjliggöra för sina kunders avgörande applikationer att köras kontinuerligt, prestera optimalt och växa med deras affärsbehov. Med sin omfattande portfölj av lösningar och sin globala närvaro spelar Vertiv en avgörande roll i att möta de utmaningar som dagens datacenter och kommunikationsnätverk står inför.