Verdion, en ledande utvecklare av logistikfastigheter i Europa, har idag meddelat att företaget har lagt till ännu en fastighet i sin växande portfölj av logistikutveckling i Sverige.

Strategiskt läge i Fosie

Den nyligen förvärvade fastigheten är belägen i Fosie industriområde, i sydöstra Malmö. Området är strategiskt placerat med närhet till stora transportleder som E6/E65. Fastigheten omfattar en tomt på 50 000 kvadratmeter, vilket erbjuder betydande utvecklingspotential.

Planer för toppmoderna faciliteter

Verdion planerar att utveckla en modern, stadsnära logistikanläggning på 28 000 kvadratmeter över en enda byggnad, som kan delas upp i fyra separata enheter. Det planeras att färdigställas under andra till tredje kvartalet 2026. Den nya anläggningen kommer att innefatta lager-, kontors- och entresolområden, med särskilt fokus på hållbarhet och strävan efter att uppnå BREEAM Excellent-certifiering.

Tidigare framgångar och expansion

Under de senaste tre åren har Verdion säkrat nya utvecklingsmöjligheter i flera svenska städer, inklusive Rosersberg, Södertälje, Göteborg och Jönköping. Företagets första projekt i södra Sverige involverade en skräddarsydd anläggning för BMW, vilket stärkte dess närvaro i regionen. Verdions nordiska portfölj omfattar även tillgångar i Köpenhamnsområdet och på Jylland.

Fokus på Öresundsregionen

Fredrik Salman, Investment Manager på Verdion, betonar vikten av brownfield-tillgångar för stadsnära logistik i företagets tillväxtstrategi i Norden. “Öresundsregionen är den största konsumentmarknaden i Norden och läget i Fosie, kombinerat med den nuvarande efterfrågan, gör att vi förväntar oss ett stort intresse när anläggningen är färdigställd,” säger Salman.

Rådgivare i affären

Linklaters och PWC agerade rådgivare till Verdion i denna affär, vilket understryker dess betydelse och företagets engagemang för noggrann planering och genomförande.