Veckans TA – v15 2022-04-11

Denna vecka tittar vi på den tekniska biten för Tesla, OMXS30 och SBB. Jag tycker det finns mycket intressant att kommentera i detta avsnitt och jag hoppas att du delar den tanken med mig.

Tesla (TSLA)
YTD: – 3 %
Time Frame: Daily

Tesla, Daily

Tesla har återigen visat på styrka efter att ha klättrat från 756 USD till 1150 USD under en treveckorsperiod, rörelsen motsvarar en uppgång på över 50 %. Uppgången tog snabb fart efter att ha lyckats ta sig över primärtrenden åter igen, det hela kan tolkas som ett falskt utbrott på nedsidan vilket gjorde marknaden positiv. Vi kan se tendenser till att Tesla befinner sig i en svagt negativt lutande trendkanal. Den senaste uppgången mattades av precis vid det fallande trendtaket och har fram tills idag rekylerat cirka 11 % och där med täppt igen gapet på nedsidan. Nu återstår frågan om aktiekursen skall fortsätta rekylera ner mot trendgolvet som återfinns kring 725 – 735 USD. Uppgången representerades av bra volym och vi kan se att volymbalansen nådde ett nytt all time high, jag tolkar det som att köparna är fortsatt stark och det vore inte orimligt om de köper rekylen. 

På nedsidan finns det ett gäng stödnivåer, de två tydligaste horisontella stödnivåerna finns vid 978 respektive 949 USD. Utöver dessa så befinner sig MA 20 cirka 2 % under fredagens stängningskurs och strax under ligger MA 100 flat. Primärtrenden är fortsatt stigande och är rätt hälsosamt stretchad från aktiekursen, med det sagt så är den långsiktiga trenden fortsatt positiv. Dock kan man argumenterar för att trenden inte är lika positiv på medellång sikt givet den fallande trendkanalen. I grafen har jag dragit en Fib Retracement från 700 upp till 1153 USD som motsvara den signifikanta låg- och höjdpunkten i den senaste prisrörelsen. Vi ser att Fib 0,5 och 0,618 sammanfaller strax under de horisontella stöden. Om de stöden inte håller finns det nog god chans att köparna kommer tillbaka mellan Fib 0,5 och 0,618. Det ser även ut som att primärtrenden kommer fortsätta stiga upp mot de nivåerna och därmed utgöra ett ännu starkare stöd. Om Fib-nivåerna skulle brista talar det för att Tesla ska ner mot trendgolvet.

RSI har rekylerat ned från överköpta nivåer i daily men befinner sig fortsatt i en stigande trend. Blir intressant att se om det sker en studs på 50-nivån eller om nivån brister under veckan. MACD har format ett negativt medelvärdeskors en bit över nollnivån. Ett tänkbart scenario är att den skall ner mot nollnivån för att samla kraft för att sedan printa en högre topp. Avslutningsvis tycker jag att volymbalansen ser attraktiv ut.

OMX Stockholm 30 (OMXS30)
YTD: -11,90 %
Time Frame: Daily

OMXS30, Daily

OMXS30 har sökt sig upp mot det fallande trendtaket men har hittills inte lyckats bräcka motståndet, i stället har det resulterat i lite mindre rekyler på nedsidan. Rekylerna har avslutats vid den gula linjen som fungerar som ett stöd. Värt att notera är det synliga gapet vid 2096 – 2120 har täppts igen och efter det så drog OMXS30 upp mot trendtaket igen. Om vi backar bandet lite så kan vi konstatera att vi en rejäl studs upp och en botten sattes precis över 1900 efter kraftiga rörelser intradag. Indexet retracade upp kraftigt och en uppgång på över 14 procent realiserades inom loppet av två veckor. Marknadsaktörer bevakade Fib 0,5 då det anses vara en nyckelnivå och många förväntar sig med andra ord någon form av prisrörelse. Vi kan nu i efterhand se att säljarna var starkare vilket betyder att mindre än 50 procent av fallet från all time high nivåerna har återhämtats. Fib 0,5 ligger vid 2184, utöver det finns det ett horisontellt motstånd vid 2190 och MA 50 låg strax ovanför. Man kan tänka att alla dess motstånd tillsammans utgör ett starkt motstånd. 

OMXS30 handlas alltså fortsatt i en nedåtgående trend, MA 20 ligger precis vid aktiekursen tillsammans med MA 50 som i princip har samma lutning som det fallande trendtaket. Högre upp hittar vi så klart MA 100 och 200 som båda på sistone har börjat få en negativ lutning. Idéen att gå kort vid trendtaket är något som jag tror många tradörer implementerar i sin strategi, det är oftast förmånligt att investera i den rådande trend och just nu är den onekligen svag. Det finns så klart en möjlighet att OMXS30 bryter sig ur denna trend, detta kan exempelvis vara en andra våg som vi ser nu som med tiden utvecklas till en 12345-vågfrekvens. 

Jag skulle dock vara försiktig att köpa i det rådande ögonblicket. Marknaden oroar sig för FEDs kommunikation kring bantning av sin balansräkning samtidigt som räntan förväntas höjas flera gånger under året, det är inte helt klart i vilken takt räntan förväntas att höjas vilket skapar en del oro. I MACD-indikatorn kan vi även se att det finns tendenser till att ett negativt medelvärdeskors kommer att formas strax under nollnivån, något som i mångas ögon anses vara en säljsignal. 

Samhällbyggnadsbolaget (SBB B)
YTD: -43,84 %
Time Frame: Daily

SBB, Daily

SBB har minst sagt haft det svajigt på börsen i år, Viceroy, en Londonbaserad blankningsfirma offentliggjorde sin rapport på SBB under marsmånad där det motiverade värdet per aktie motsvarade 10 – 15 SEK. Iljan Batljan, vd och grundare för SBB har bemött rapporten och fått tala ut och menar att rapporten är “skräp”. Hela händelse har resulterat i ett nervöst och skakigt aktieägarkollektiv vilket gjort att aktiekursen har varit väldigt volatil. 

I diagrammet har jag dragit en Fib retracement från en signifikant lågpunkt, 25 SEK till all time high nivån kring 69,45 SEK. Vi kan se att aktien har fallit kraftigt och är ner cirka 46 procent från toppnoteringen. Kursen befinner sig under samtliga glidande medelvärden och har på sin väg ner även brutit under tidigare viktiga stödnivåer. Vi kan se en prisformation i form av en triangel där kursen bröt ut söderut, i samband med utbrottet togs även Fib 0,618 och enligt mig är siktet inställt mot tidigare lågpunkt vid 36 SEK. Vid den nivån finns det potential till att forma en bottenformation i form av en dubbelbotten. Om denna nivå inte håller finns det risk för tilltagande kursfall. Enligt handelsmönstret skall en ny lägre botten sättas, det återstår dock att se om det blir utfallet. 

Indikatorerna talar just nu lite olika språk. I RSI kan vi identifiera en positiv divergens i daily, samtidigt har det printats ett negativt medelvärdeskors under nollnivån vilket kan tolkas som en säljsignal. 

Disclaimer
Sektionen Veckans TA på domänen finanstid.se innehåller analyser som är författade av Anton Iverman. Veckans TA är inte en professionell analys och författaren kan ha egna ägarintressen i den aktie som omskrivs. Analysen ska således inte ses som en rekommendation att köpa, sälja eller behålla en aktie och sådan rekommendation är inte heller tillåten att skriva ut i analysen. Det åligger var och en att ta sina egna beslut vid investeringar på aktiemarknaden, varken författare av Veckans TA eller finanstid.se har något som helst ansvar för läsarens investeringsbeslut. finanstid.se publicerar bara länkar till publikt material. Klagomål, önskemål eller korrektioner på analyser publicerat på Veckans TA skickas per e-post till info@finanstid.se.