Veckans TA – v 46, 2021-11-15

Den här veckan tittar vi närmare på Swedish Match, Investor B och Lundin Energy. Investor har gått starkt på sistone samtidigt som Swedish Match och Lundin Energy har haft det lite tuffare. Jag delar med mig av mina tankar och försöker presentera olika scenarion som kan tänka sig bli verklighet i ett kortare perspektiv.

Önskemål kan mejlas in till info@finanstid.se eller skicka in det som meddelande till oss på FacebookInstagram eller Linked-in.

Swedish Match (SWMA)
YTD: 4,3 %
Time Frame: Daily
En stigande kil kunde tidigare identifieras och ett utbrott söderut ur en sådan formation ska ses som ett varningstecken i den tekniska världen. Swedish Match har sedan utbrottet upplevt en kraftig rekylfas och under de två senaste månaderna har aktien fallit cirka 20 %. Jag har ritat ut en vågfrekvens som talar för att en botten potentiellt sett är satt. Som vanligt startat rekylfasen med impulsvåg A som följs upp av en korrektionsvåg och slutligen impulsvåg C som ska vara den längsta i hela vågfrekvensen. Min tes om att en botten är satt stärks av att en Bullish Engulfing formades under fredagen med mycket volym och fredagens dagslägsta var precis vid fib 0,786. En Bullish Engulfing är en ganska stark omslagsformation och har tendens att skapa trendskiften, i alla fall i kortare tidsperspektiv. För att exemplifiera kan vi titta på vad som skedde efter att en Bullish Engulfing formades i Investor B (se nedan).

Värt att nämna är att Swedish Match fortsatt handlas i en positiv trend, dock har MA 200 brutits vilket gör att den positiva trenden hotas. Aktien har hittills inte format en lägre botten sett i ett längre perspektiv, exempelvis daily eller weekly. Om stödnivån runt 58,5 tas ut skulle jag säga att den positiva trenden är över och aktien börja gå in i en negativ trend. Just nu handlas Swedish Match en bra bit under diverse glidande medelvärden och jag tycker det rekylen ser något överdriven ut i nuläget. Min tro är därför att Swedish Match ska börja handlas upp mot samtliga glidande medelvärden, först gäller det att ta ut fib 0,618 (under den här veckan) vilket kan agera som ett starkt motstånd.

Oscillatorer
RSI har snabbt tagit sig ner i den översålda zonen i och med den hastiga rekylen. Under de senaste 13 dagarna har endast tre dagar varit gröna, det säger en del om det försvagade momentumet. Eftersom Swedish Match fortsatt befinner sig i en stigande trend (Daily och Weekly) så kan kan det ses som ett bra köpläge när RSI befinner sig på låga nivåer. Å andra sidan ska man komma ihåg att RSI kan notera låga värden under en betydligt längre period. Jag tycker därför det är viktigt att bevaka 30-nivån, tas den ut inom kort är det väldigt positivt. 

Investor B (INVE B)
YTD: 46,13 %
Time Frame: 4h
Investor har gått väldigt starkt sedan vi tittade på den tekniska biten under mitten av oktober. Det vi fokuserade på sist var huruvida Investor skulle lyckas bryta ut över det fallande trendtaket. Nu i efterhand kan vi konstatera att utbrottet inte var falskt. Jag tycker att utbrottet är ett praktexempel på hur de flesta utbrott sker. Såklart utspelar sig inte alla utbrott på samma sätt vilket gör det omöjligt att alltid kunna identifiera de på rätt sätt. Det jag tittar på vid utbrott som sker ur exempelvis en fallande- eller stigande trendkanal samt en konsolideringsfas är följande

  • Tilltagande volym när kritisk nivå bryts.
  • Explosiv rörelse, låt säga 3-8 % (beroende på aktie).
  • Ett lyckat återtest som följs av en rörelse upp som tar ut den topp som skapades initialt vid utbrottet.

Investor har sedan mitten av oktober handlats upp till tidigare ATH-nivåer kring 220. Under fredagens förmiddag utmanades nivån och ett nytt marginellt ATH skapades (221,95), uppe på dessa nivåer stod säljarna redo och aktien lyckades inte hålla sig kvar utan handlades ned direkt efteråt. I och med fredagens öppning skapades ett gap, min tro är att aktien kommer svalas av initialt under veckan för att täppa till gapet. När gap uppstår skapas en obalans i handeln vilket relativt ofta resulterar i att säljare och köpare kommer överens om att täppa igen gapet. Sedan utbrottet har aktien stigit över 12 % och en mindre rekyl ner känns befogad, en potentiell dipp skulle jag se som hälsosam eftersom senaste kursuppgången varit väldigt snabb. En rimlig botten kan tänkas sättas vid fib 0,382 (gröna zonen), här skulle aktien kunna samla kraft för att testa ATH-nivån igen.

Oscillatorer
RSI ser väldigt positiv ut på grund av den fina trenden som tagit fart sedan utbrottet i kursgrafen. Inga negativa divergenser har ännu inte skapats vilket tyder på ett stabilt ihållande momentum. Dock befinner sig RSI på relativt extrema nivåer, det är väldigt sällan som RSI noterar sådana värden för Investor historiskt. Som jag nämnde ovan tror jag mer på en kortsiktig kursnedgång och RSI kan gissningsvis röra sig mot trendgolvet eller till och med 50-nivån.

Lundin Energy (LUNE)
YTD: 48 %
Time Frame: 4h
Efterfrågan på olja har stigit som en följd av att samhällen öppnats upp, något som i sin tur gynnat oljebolagen. Lundin Energy har varit ett klockrent re-opening case och sedan årsskiftet har en tydlig stigande trend etablerats. Aktien har nästan stigit 50 % i år och noterade i början av föregående vecka en ATH-nivå på 368 SEK. Aktien har dock rekylerat tillbaka på grund av en sänkt rekommendation men det som påverkat mest var att Åklagarmyndigheten beslutat att väcka åtal mot styrelseordföranden Ian Lundin, samt styrelseledamoten Alex Schneiter för tidigare verksamhet i Sudan. 

Om vi går över till den tekniska biten så är rekylen inte helt oväntad, speciellt när vi kikar närmare på vissa momentumindikatorer vilket vi kommer göra längre ner. I fyratimmarsgrafen kan en vågfrekvens på uppsidan ritas ut. Totalt fem vågor (12345) som enligt Elliotts vågteori ska följas upp av en rekylerande vågfrekvens (ABC). Jag tror att första vågen är avklarad i den rekylerande fasen och nu ska en korrektionsvåg genomföras (våg B) på uppsidan. Det som gör att jag tror botten i våg A är satt är huvudsakligen för att aktien har studsat fint på MA 100 i daily vilket även råkar vara runt fib 0,382, med andra ord en rimlig nivå för en temporär botten. Sedan tror jag att Lundin Energy kommer att rekylera mer enligt Elliotts vågteori och bottna kring trendgolvet vilket även kan komma att bli vart MA 200 (daily) glider (Se grafen för illustration). Detta är bara ett möjligt scenario som jag försöker illustrera, ett annat scenario är att de två gapen på uppsidan som skapats ska fyllas igen innan vidare nedgång. Det som kommer påverka kursutvecklingen i nära tid är åtalet som nyligen väckts men även prisutvecklingen för oljan. 

Indikatorer/Oscillatorer
MACD påvisade tendenser till ett trendskifte tidigt i Oktober genom att börja printa lägre bottnar och toppar. Detta skapade en tydlig negativ divergens och sedan dess har momentumet avtagit med tiden. I och med förra veckans negativa nyheter har även nollnivån tagits ut som ett resultat av ökat säljtryck med tilltagande volym.

RSI skapade likt MACD en negativ divergens tidigt under oktober. Under förra veckan föll RSI från 70-nivån ner till 30-nivån, positivt är att RSI studsade på 30-nivån och att RSI inte gick in i det översålda territoriet. Det kan i sig tala för att en temporär botten är satt.

 

Disclaimer
Sektionen Veckans TA på domänen finanstid.se innehåller analyser som är författade av Finanstids skribenter. Veckans TA är inte en professionell analys och författaren kan ha egna ägarintressen i den aktie som omskrivs. Analysen ska således inte ses som en rekommendation att köpa, sälja eller behålla en aktie och sådan rekommendation är inte heller tillåten att skriva ut i analysen. Det åligger var och en att ta sina egna beslut vid investeringar på aktiemarknaden, varken författare av Veckans TA eller finanstid.se har något som helst ansvar för läsarens investeringsbeslut. finanstid.se publicerar bara länkar till publikt material. Klagomål, önskemål eller korrektioner på analyser publicerat på Veckans TA skickas per e-post till info@finanstid.se.