Veckans TA – v24 2022-06-13

Denna vecka tittar vi närmare på den tekniska biten för amerikanska S&P 500, svenska SSAB och avslutningsvis norska Zaptec. Vi lämnar en volatil börsvecka bakom oss samtidigt som det finns en risk för att volatiliteten håller i sig. Under veckan hålls FED-möte och marknaden är väldigt intresserad kring hur den höga inflationen skall hanteras av Riksbanken

S&P 500 (SPX)
YTD: -18,67 %
Time Frame: Daily

S&P 500, Daily

Det breda amerikanska indexet S&P 500 avslutade den föregående veckan svagt och stängde avslutningsvis på veckans lägsta nivåer. Från tisdagens topp så tappade indexet drygt 6,3 procent fram till och med fredagen. Nedgången var drastisk och efter att inflationssiffrorna för USA kom in högre än väntat så kapitulerade marknaden. Rent tekniskt innebär denna nedgång att indexet återigen noterar sig under den fallande nacklinjen som är en del av en huvudskuldra-formation. Momentumet avtog snabbt efter att ett mindre björnrally hade ägt rum under de senaste två veckorna. RSI-indikatorn noteras strax över 30-nivån och i dagsläget kan ingen form av divergenser utläsas i indikatorn. Min tro är att indikatorn så småningom skall notera värden under 30-nivån vilket skulle kunna ske parallellt med att indexet testar av stödområdet på nedsidan. Den tidigare bottennivån som printades under maj skall nog åtminstone testas av. 

Denna handelsvecka kan bli extremt volatil givet FED och OPEC-möte som hålls under veckan. Vi har inte sett någn riktig rädsla än och därav heller inte någon signifikant kapitulation på den finansiella marknaden. VIX befinner sig fortsatt i en stigande trend men har inte spikat tydligt på uppsidan. När marknaden befinner sig i en nedåtgående trend kan det vara värt att invänta entry tills man har sett en spik upp i VIX samt att handelsvolymen tilltar i nedgången. I övrigt kan vi se att amerikanska tioåringen noterade den högsta stäningskursen i fredags sedan 2018. För att tech- och tillväxtbolag skall bli intressant kortsiktigt vill jag se att en dubbeltopp sätts i tioåringen. Volatiliteten för S&P 500 befinner sig i en stigande trend likt VIX något som får mig att vara fortsatt negativ och försiktig till marknaden. Handelsmönstret karaktäriseras fortsatt av lägre bottnar som följs upp av lägre toppar, något som får mig att tro att det inte är ett bottenbygge som byggs här och nu. Med andra ord ser jag fortsatt nedsida, dock låter vi framtiden avgöra hur det faktiskt blir.

SSAB (SSAB)
YTD: 15,41 %
Time Frame: Daily

SSAB, Daily

SSAB har stått emot bra i år och har överpresterar den övriga marknaden tydligt rent avkastningsmässigt. Dock fick SSAB en svag avslutning under den föregående veckan likt den övriga marknaden. Här tycker jag dock det är enklare att vara positiv givet den tekniska biten. Vi kan börja med att konstatera att aktien handlas ovanför primärtrenden, dock under de övriga glidande medelvärdena. För det andra kan vi identifera en stigande trend i form av att högre bottnar sätts med tiden, något som talar för att köparna accepterar att fånga upp aktiens nedgångar vid allt högre prisnivåer. På sistone har det å andra sidan noterats lägre toppar vilket tillsammans med de högre bottnarna formar en trinagelliknande prisformation. 

Jag tycker formationen ser någorlunda intressant ut och om den fallande trendlinjen tas ut så är det inte otänkbart att tidigare toppar skall utmanas igen. I RSI-indikatorn kan vi se att momnentumet har försvagats på sistone, dock är det alltid intressant att fånga upp aktier som befinner sig i stigande trender samtidigt som de påvisar ett svagt momentum. I MACD kan vi se att ett positivt medelvärdeskors printades under början av maj månad och indikatorn noterar i dag ett värde kring nollnivån. Just nu ser det mer ut som att ett negativt medelvärdeskors är under konstruktion, så klart något som är negativt men jag tror ändå att Risk-Reward ration (RR) är bra här. Möjligtvis ska aktiekursen ner mot det stigande trendgolvet och därmed testa av MA 200 för att sedan studsa upp igen. I detta moment kan MACD ta ut nollnivån med kraft.

Zaptec (ZAP)
YTD: -36,80
Time Frame: Daily

Zaptec, Daily

Zaptec har gått svagt under 2022 men om man backar bandet till 2020 då bolaget noterades så har aktieägarna fått vara med på en väldigt fin resa. Aktien har befunnit sig i en fallande trend under hela året och har inte lyckats hitta en tydlig botten fram till och med början av maj. Vi kan se att det finns en stödzon kring 34,5 – 38,5 NOK där köparna alla gånger har visat på relativ styrka. Lägsta noteringen i år var strax över 34 NOK och den botten sattes den nionde maj. Sedan dess har aktiekursen sakta men säkert stigit i en hälsosam takt och i ett kortare tidsperspektiv kan vi se att högre toppar följs upp av högre bottnar. I samma moment har även det fallande trendtaket tagits ut, något jag ser positivt på. Det talar för att den tidigare pessimistiska bilden börjar dö ut och istället ersätts det med ökad positivitet. 

Fredagens stäningskurs innebar dock att aktiekursen noteras under samtliga glidande medelvärden vilket är ett svaghetstecken i termer av momentum. Dock kan vi se att MACD har noterat allt högre toppar på sistone och i dagsläget befinner sig indikatorn strax under nollnivån. Nu gäller det att handelsmönstret håller i sig, det vill säga att en högre botten sätts här näst som sedan följs upp av en högre topp. Detta skulle kunna generar en tydlig signal om att säljarna släpper taget och lämnar tillbaka stafettpinnen till köparna. Det är viktigt att komma ihåg att Zaptec fortsatt har mycket att bevisa. Rent tekniskt befinner sig aktiekursen fortfarande i en negativ trend men det har hänt vissa saker på sistone som talar för att nedgången avtar. Om stödzonen inte skulle hålla tror jag det finns risk för en betydande nedsida eftersom inga tydliga stödområden finns på nedsidan. Möjligtvis kan man snegla mot 30 NOK eftersom att aktiekursen konsoliderade kring dessa nivåer under slutet av 2020. Detta är dock en bra bit tillbaka i tiden och det finns risk för att marknaden har “glömt bort” dessa nivåer.

Disclaimer
Sektionen Veckans TA på domänen finanstid.se innehåller analyser som är författade av Anton Iverman. Veckans TA är inte en professionell analys och författaren kan ha egna ägarintressen i den aktie som omskrivs. Analysen ska således inte ses som en rekommendation att köpa, sälja eller behålla en aktie och sådan rekommendation är inte heller tillåten att skriva ut i analysen. Det åligger var och en att ta sina egna beslut vid investeringar på aktiemarknaden, varken författare av Veckans TA eller finanstid.se har något som helst ansvar för läsarens investeringsbeslut. finanstid.se publicerar bara länkar till publikt material. Klagomål, önskemål eller korrektioner på analyser publicerat på Veckans TA skickas per e-post till info@finanstid.se.