En av de tydligaste vinnarna i år på börsen är Volvo B som stigit 21,47 procent per fredagens stängning. Därmed har aktien krossat OMXS30 som noterar en uppgång om 6 procent för 2023. Frågan nu är om Volvo ska fortsätta sin resa upp mot all time high-nivån vid 240,80 SEK som sågs i mars 2021.

Volvo B (VOLV B)
YTD: 21,47 %
Veckograf

Volvo
Volvo B, veckograf

Styrkan för vidare uppgång finns och det är mycket som är positivt för aktien ur ett tekniskt perspektiv. Först och främst befinner sig Volvo inom ramen för en stigande trend som karaktäriseras av högre toppar som följs upp av högre bottnar. Aktiekursen noterar sig även ovanför samtliga glidande medelvärden vilket talar för ett starkt momentum ur ett kort- och långsiktigt perspektiv. Ett starkt momentum kan översättas till att köparna med tiden varit villiga att kliva in i aktien trots ett högre pris per aktie. Detta fenomen syns tydligt i volymbalans-indikatorn (OBV) som trendat upp i över ett årstid. En stigande OBV förklarar att att den största delen av handelsvolymen sker under ett intervall där stängningskursen för intervallet är högre än öppningskursen.

Det friska momentumet återspeglas även i RSI och MACD, där den förstnämnda indikatorn stadigt noterar sig ovanför 50-nivån. MACD befinner sig även inom ett positivt territorium (ovanför nollnivån) samtidigt som ett positivt medelvärdeskors håller på att printas.

Under föregående vecka stötte Volvo på säljarna uppe vid 233,80 SEK vilket är ett motstånd (se tidigare reaktion under juli 2023). Återigen verkar det som att säljarna försvarade detta område och förra veckans candlestick visar tydligt att säljarna var starka uppe vid denna nivå (lång svans på ovansidan). Utöver detta motstånd är självklart all time high-nivån ett större motstånd, senast blev det pyspunka vid den nivån vilket visade sig vara starten på en längre fallande trend.

På nedsidan finns det närmaste horisontella stödområdet vid 221,70 – 217 SEK. Denna prisnivå har tidigare agerat både stöd/motstånd och är förmodligen en nivå som marknaden bevakar. Vidare kan vi även måla ut en stigande trendlinje där priset sammanfallit vid fem tillfällen under den senaste uppgången. Om det stigande golvet skulle brytas finns det risk för ett trendskifte, men där är vi inte ännu.