I detta avsnitt av Veckans TA tittar vi närmare på den tekniska biten av Sinch som nyligen brutit under en tidigare stigande trendkanal.

Sinch (SINCH)
YTD: -38,96 %
Time Frame: Daily
Senaste analysen på Sinch

Sinch, Daily


Sinch har under de senaste månaderna handlats inom en mindre stigande trendkanal där golvet och taket har respekterats ett flertal gånger. Under de senaste handelsdagarna har dock Sinch handlats under trendkanalen efter att aktiekursen bröt under den 11e augusti. Hittills har inte Sinch hittat något tydligt stöd utan trendbrottet har bara blivit klarare med tiden. 

Strax under fredagens stängningskurs finns det ett stödområde där priset har studsat innan. Möjligtvis ska denna nivå stämmas av vid ett första skede för att sedan återtesta golvet av den tidigare trendkanalen. Om stödnivån som ligger vid 22 – 20,5 SEK inte skulle hålla ökar risken för att området kring 15 SEK ska testas av. Men som sagt, där är vi inte riktigt ännu. 

I dagsläget har en lägre botten formats och för att göra scenariot än mer negativt krävs det att en lägre topp sätts. I ett sådant läge kan man enkelt argumentera för att säljarna har vänt den tidigare positiva trenden. Ur ett momentumperspektiv kan vi se att Sinch hade svårt att ta sig ovanför MA 200. Primärtrenden påvisar nu även en negativ lutning samtidigt som RSI trendar ner mot 30-nivån. Dessutom har MACD brutit under nollnivån som vidare bekräftar det avtagande momentumet.