Veckans TA – v10 2023-03-06

I detta avsnitt av Veckans TA tittar vi närmare på Sinch, OMXS30 och avslutningsvis Evolution som stigit över 25 procent i år. Det råder fortsatt hög volatilitet på världens börser vilket såklart leder till fina möjligheter. Å andra sidan är det viktigare att handla med extra försiktighet då tvära kast kan förändra den fundamentala så väl som den tekniska bilden snabbt.

Sinch (SINCH)
YTD: -3,69 %
Time Frame
Senaste analysen på Sinch

Sinch, Daily
Sinch, Daily

I Sinch har vi fått se en större rekyl ner från årets högsta topp vid 53,80 SEK under de senaste veckorna. I mitten av januari hade Sinch lyckats ta sig ovanför samtliga glidande medelvärden och ett flertal horisontella motståndsnivåer. Under den senaste tiden har den bilden förändrats, samtidigt har MACD och RSI gått från överköpta till översålda.

Som vi kan se har en stigande trendkanal formats i dagsgrafen och det ser ut som att köparna först kommer tillbaka nu vid kanalens trendgolv. Runt omkring 34 -32 SEK förstärks stödnivån ytterligare genom att Fib 0,5 samt primärtrenden som börjar påvisa en mer neutral lutning från att tidigare ha en negativ lutning. Vi kan se en initial studs från 33,40 SEK och jag tror det finns potential för en fortsatt rörelse uppåt. I fredags lyckades köparna få till en stängning ovanför det horisontella motståndet vid 36,8 SEK. Om aktiekursen kan etablera sig ovanför prisnivån bör siktet ställas in mot 42,6 SEK så småningom.

RSI gick ner marginellt under 30-nivån för att snabbt vända upp. Det är ett positivt momentumtecken då en längre etablering under nivån skulle indikera en fortsatt försvagning i momentumet. MACD har under samma tid fallit under nollnivån vilket i sig är negativt. Dock ser det ut som ett positivt medelvärdeskors är på god väg att printas. I ett sådant scenario vill man se att nollnivån återtas relativt snabbt.

OMX Stockholm 30 (OMXS30)
YTD: 10,25 %
Time Frame: Daily
Senaste analysen på OMXS30

OMXS30, Daily
OMXS30, Daily

OMXS30 har reagerat kraftigt vid 2200-nivån och under torsdagen och fredagen rekylerade storbolagsindexet upp bestämt, detta efter en tids handel inom rangen 2200-2244. OMXS30 stängde den föregående veckan kring veckohögsta (2252) efter att köparna kom tillbaka vid golvet av den stigande trendkanalen. På ovansidan finns nästa motståndsnivå vid 2267, vilket är den senaste lägre högsta jämfört mer årets högsta notering vid 2295. 

Rent tekniskt ser OMXS30 fortsatt pigg ut och det är inte osannolikt att indexet ska upp och testa av 2300. Fredagens stängning hamnade även ovanför den mer kortsiktigt fallande trendlinjen där de två senaste topparna sammanfaller, vilket kan leda till en fortsatt rörelse i utbrottets riktning. Det som skulle kunna förändra den tekniska bilden till det mer negativa är om OMXS30 inte lyckas printa en högre topp än den vid 2267. Om indexet inte orkar upp till den nivån så kan man fortsatt argumentera för att lägre toppar sätts vilket indikerar ett avtagande köpsug bland köparna.

Momentumindikatorerna ser fortsatt starka ut i den bemärkelsen att RSI fortsätter notera sig ovanför 50-nivån. I MACD finns det potential till ett positivt medelvärdeskors ovanför nollnivån. Om korset printas bör momentumet tillta ytterligare samtidigt som det finns spelrum kvar i RSI.

Evolution (EVO)
YTD: 25,61
Time Frame: Daily
Senaste analysen på Evolution

Evolution, Daily
Evolution, Daily

Evolution-aktien har gått starkt i år, drivet av bland annat en stark kvartalsrapport. Mer tekniskt har det tidigare utbrottet från den fallande trenden bidragit till ett ökat köpsug och tilltagande momentum. Just nu ser det ut som att Evolution håller på att forma en mindre fallande kil/bullflagga. Jag tolkar det som en hälsosam konsolidering efter rapportreaktionen som fick aktiekursen att rusa. Jag tycker det är ett styrketecken att det mindre gapet på nedsidan inte täpptes till direkt efter den snabba uppgången. 

Med det sagt så är jag positivt inställd till Evolution ur ett kortsiktigt perspektiv såväl som på längre sikt. Om aktiekursen lyckas bryta ovanför den fallande kilens trendtak är siktet enligt min mening inställt mot 1350 SEK vilket är den senaste toppnoteringen som sattes kort efter rapporten. I ett sådant scenario ser jag möjlighet för RSI att ta sig från nuvarande nivå (53) till 70-nivån. Det skulle även återspeglas i MACD som bör kunna printa ett positivt medelvärdeskors ovanför nollnivån.

Med andra ord tror jag att ett utbrott från kilen kan leda till en snabb rörelse på ovansidan. Om Evolution istället bryter söderut är det inte otänkbart att aktiekursen ska återbesöka utbrottsnivån nere vid 1200 SEK.