I detta avsnitt av Veckans TA tittar vi närmare på SBB, Apple Inc och Investor. Det råder fortsatt volatilitet på världens finansiella marknader, dock har vi inte fått se en rejäl peak i VIX något som talar för att rädslan inte helt slagit marknaden ännu. Som alltid, återstår det att se hur framtiden utspelar sig.

Samhällsbyggnadsbolaget (SBB B)
YTD: -57,54 %
Time Frame: Daily

SBB, Daily

SBB befinner sig fortsatt i en fallande trend och placerar sig på en tolfte plats på listan för årets förlorare på Stockholmsbörsen. Hastigheten i nedgången har varit snabb utan några längre konsolideringsperioder. I grafen kan vi se att aktiekursen tog en kortare paus och konsoliderade i en triangel. Sådana konsolideringar uppstår både i uppåtgående trender men även i negativa trender. Tekniska analytiker kallar dessa formationer bull-flaggor när de uppstår i en positiv trend och för bear-flaggor när konsolideringarna uppstår i negativa trender.

I detta fall var det en bear-flagga som effektuerades. Ett utbrott ur prisformationen talar oftast för fortsatt nedgång, i detta fall var det exakt det vi fick se. Sedan utbrottet så har aktiekursen gått ner med lite mer än 30 procent och aktiekursen befinner sig nästan kring samma nivåer som aktien handlades på innan den tydliga uppgången initierades. 

Vi kan nu se att en mindre bear-flagga är under konstruktion. Det kan vara av intresse att bevaka huruvida aktiekursen kommer bryta sig ur formationen. Ett utbrott söderut talar återigen för vidare nedgång. Om utbrottet i stället sker norrut kan det vara värt att haka på den rörelsen då det lockar många momentuminvesterare. I MACD kan vi se ett fallandemotstånd genom att knyta ihop de senaste topparna. Momentumet är fortsatt svagt, dock kan en större gömd positiv divergens utläsas. RSI befinner sig även i fallande trend och indikerar att momentumet är försvagat. Dock är det positivt att indikatorn har lyckats bryta sig ur 30-nivån.

Apple Inc (AAPL)
YTD: -22,53 %
Time Frame: Daily

AAPL, Daily

Apple har haft ett tufft år som inneburit att drygt en fjärdedel av börsvärdet har raderats. Apple Inc var tidigare världens största bolag sett till börsvärde men har blivit omsprunget av det statsägda oljebolaget Saudi Aramco under 2022. Året har minst sagt varit volatilt för Apples aktieägare. När jag tittar på grafen ser jag stora rörelser på upp och ned, dock kan man dra slutsatsen att björnarna har visat på relativ styrka, speciellt på den senaste tiden. 

Intressant nog kan vi se att aktiekursen reagerade positivt den 24e februari, datumet för Rysslands invasion av Ukraina. En rimlig förklaring är att händelsen bidrog till ökad marknadsrisk, något som gör att fler marknadsaktörer väljer att allokera kapital till trygga bolag, med trygga menar jag bolag som har ett stabilt kassaflöde, låg belåningsgrad med mera. 

Tekniskt sett så har aktiekursen tagit ut några prisnivåer som tidigare skulle fungera som stöd. Först och främst så har primärtrenden tagits ut som även börjat få en negativ lutning, något som senast sågs under sommaren 2019. Sedan aktiekursen gick under primärtrenden så är Apple ner cirka 14 procent. Det horisontella stödet kring 139 USD har även tagits men inte med så stor övertygelse så länge. Den tidigare stödnivån skall nu fungera som en motståndsnivå och om så är fallet tror jag siktet är inställt mot det horisontella stödet kring 123 USD som även är den nivån där handelsvolymen har varit som störst för den valda tidsperioden.

Något jag tycker man bör vara vaksam kring är det potentiella dödskorset. Dödskorset är ett fenomen som uppstår när MA 50 tar sig under MA 200, alltså när ett kortsiktigt glidande medelvärde tar sig under ett långsiktigare glidande medelvärde. Krosset kan signalera att det sker ett trendskifte men kan även fungerar som en konfirmation för att den långsiktiga trenden redan har ändrats. I detta fall innebär det alltså att den tidigare positiva trenden har blivit en negativ trend. 

Investor (INVE B)
YTD: -23,22 %
Time Frame: Daily

INVE, Daily

Investor befinner sig i en negativ trend och handlas även under samtliga glidande medelvärden för tillfället. Sedan all time high-noteringen kring 234 SEK har lite mer än en fjärde del av börsvärdet raderats. Vi kan tydligt se att det har printats en lägre topp i relation till den högsta toppen som nu även följts upp av en lägre botten. Så länge detta handelsmönster råder så har jag svårt att vara positiv till aktien. Dock kan man tänka sig att uppsidan är högre ju närmare aktien handlas trendgolvet.

Under föregående veckan försökte kursen ta sig över 175 SEK, stundtals befann sig aktiekursen över prisnivån, till slut stängde dock aktien strax under nivån. Det kan bli intressant att haka på om nivån tas ut dock så befinner sig MA 20 strax ovanför och kan bli nästa nivå där köparna får det motigt. Momentumet har varit försvagat på sistone likt mycket annat på Stockholmsbörsen, dock kan vi titta på några ljusglimtar i momentum-indikatorerna. I MACD har ett positivt medelvärdeskors formats under nollnivån. Signalen är positiv men MACD befinner sig fortsatt en bra bit under nollnivån, lägsta nivån sedan Coronakraschen. I RSI kan vi se att 30-nivån har tagits ut och i samma veva har även bekräftelsenivån tagits ut. 

 

Disclaimer
Sektionen Veckans TA på domänen finanstid.se innehåller analyser som är författade av Anton Iverman. Veckans TA är inte en professionell analys och författaren kan ha egna ägarintressen i den aktie som omskrivs. Analysen ska således inte ses som en rekommendation att köpa, sälja eller behålla en aktie och sådan rekommendation är inte heller tillåten att skriva ut i analysen. Det åligger var och en att ta sina egna beslut vid investeringar på aktiemarknaden, varken författare av Veckans TA eller finanstid.se har något som helst ansvar för läsarens investeringsbeslut. finanstid.se publicerar bara länkar till publikt material. Klagomål, önskemål eller korrektioner på analyser publicerat på Veckans TA skickas per e-post till info@finanstid.se.