Veckans TA – v12 2023-03-20. I detta avsnitt av Veckans TA tittare vi närmare på den tekniska bilden för SBB, Alphabet och OMXS30 som fallit kraftigt på sistone.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden (SBB_B)
YTD: -19,22 %
Time Frame: Daily
Senaste analysen på SBB

SBB, Daily
SBB, Daily

SBB har under den senaste tiden handlats ner till en ny lägsta notering för 2023 och stängde den föregående veckan marginellt under stödnivån vid 14,14 SEK. Prisnivån fungerade som ett motstånd under oktober i fjol och när priset väl tog sig över nivån så skedde en kraftig reaktion vilket resulterade i en uppgång om 60 procent under bara två månader.

Sedan SBB bröt söderut från den större triangeln har priset fortsatt att falla utan att några tydliga tecken på att köparna kommit tillbaka. Aktiekursen har brutit under samtliga glidande medelvärden och genomförde ett återtest av primärtrenden underifrån som signalerade att det glidande medelvärdet återigen fungerar som ett motstånd.

Värt att notera är även att Fib 0,5 och Fib 0,618 mätt från swing low till swing high har tagits ut vilket i sin tur talar för att priset kan vara på väg tillbaka till swing low-nivån vid 10,73 SEK. I momentumindikatorerna kan inga positiva divergenser utläsas än så länge vilket även det talar för att momentumet än så länge inte vänt till det positivare. RSI noterar sig strax ovanför 30-nivån samtidigt som MACD har brutit under nollnivån. Min tolkning av utseendet är att det fortfarande är säljarna som visar på styrka, något som även syns i volymbalansen som dykt tillsammans med aktiekursens senaste utveckling.

Alphabet Inc (GOOGL)
YTD: 15,16 %
Time Frame: Daily

GOOGL, Daily
GOOGL, Daily

Alphabet är återigen uppe och utmanar primärtrenden underifrån. Vid det senaste tillfället (början av februari) så lyckades Alphabet ta sig ovanför primärtrenden och fick även till en dagsstängning ovanför. Dock misslyckades aktiekursen att etablera sig ovanför MA 200 och säljarna tog över relativt snabbt vilket ledde till ett kursfall på närmare 19 procent under de 20 efterföljande handelsdagarna.

Nu blir det intressant att se om köparna kan visa på tillräcklig styrka för att skapa en etablering ovanför primärtrenden. Vid ett sådant scenario bör den senaste toppen utmanas med ett tilltagande momentum, den tidigare toppen finns vid 108 dollar. Om priset i stället faller tillbaka bör siktet vara inställt mot det stigande trendgolvet som de senaste bottnarna sammanfaller på. I ett sådant fall kommer en huvudskuldra-formation att synas tydligt i dagsgrafen och det blir extra viktigt att köparna kommer tillbaka starka vid det stigande trendgolvet för att prisformationen inte skall effektueras.

Ur ett längre perspektiv befinner sig Alphabet-aktien fortsatt inom en fallande trend där lägre bottnar följs upp av lägre toppar. Dock verkar det som att köparna börjat visa på relativ styrka då de två senaste bottnarna är högre än den föregående. En liknande konsolidering syntes i fjol, där började högre toppar följas upp med högre bottnar. Tillslut fick vi dock se att aktiepriset bröt söderut från den kortsiktiga kanalen vilket ledde till en betydligt lägre botten (52-veckorslägsta). Den bilden kan upprepas igen i det fallet som den eventuella huvudskuldran effektueras. 

OMX Stockholm 30 (OMXS30)
YTD: 2,18 %
Time Frame: Daily
Senaste analysen på OMXS30

OMXS30, Daily
OMXS30, ett relativt banktungt index, har sett stora rörelser på nedsidan tillsammans med andra värdeindex, både i Europa och USA under de senaste två veckorna. OMXS30 har brutit igenom viktiga stödnivåer och noterar sig nu under MA 20, 50 och 100 vilket återspeglar ett kraftigt försvagande momentumet på kort sikt.

Vi kan se att indexet har brutit sig under den stigande kilens trendgolv och i samband med utbrottet eskalerade kursfallet. Än så länge finns det inga tydliga signaler på att köparna kommer tillbaka. Den första viktiga Fib-nivån (2100) har tagits ut och det ser ut som att OMXS30 ska testa av Fib 0,5 (2039,56) som även är prisnivån där primärtrenden befinner sig. Vid denna nivå ser jag potential för en större studs. Dock har jag svårt att ställa mig positiv till OMXS30 givet den styrka som säljarna visar på.

Det positiva är att vi hittills inte har skapat en lägre botten, det sker nämligen först vid tillfället då området 2044-2024 tas ut. Om priset söker sig ner mot dessa nivåer och en studs sker så finns det en chans för indexet att utmanar 2137,5 vilket är den stora motståndsnivån på ovansidan. Om en ny lägre topp sätts där kan en huvudskuldra-formation vara under konstruktion vilket indikerar att indexet så småningom kan komma att sjunka ytterligare.

Enligt momenumindikatorerna finns det fortfarande spelrum för en fortsatt nedgång under den här veckan. RSI noterar sig per i fredags vid 33,6 och MACD har precis brutit under nollnivån. Jag tror inte vi ser en större vändning uppåt förens primärtrenden har testats av på ett lyckosamt sätt.


Disclaimer
Sektionen Veckans TA på domänen finanstid.se innehåller analyser som är författade av Anton Iverman. Veckans TA är inte en professionell analys och författaren kan ha egna ägarintressen i den aktie som omskrivs. Analysen ska således inte ses som en rekommendation att köpa, sälja eller behålla en aktie och sådan rekommendation är inte heller tillåten att skriva ut i analysen. Det åligger var och en att ta sina egna beslut vid investeringar på aktiemarknaden, varken författare av Veckans TA eller finanstid.se har något som helst ansvar för läsarens investeringsbeslut. finanstid.se publicerar bara länkar till publikt material. Klagomål, önskemål eller korrektioner på analyser publicerat på Veckans TA skickas per e-post till info@finanstid.se.