Veckans TA – v26 2022-06-27
Hoppas alla har haft en härligt midsommarhelg! Nu börjar en ny börsvecka och som alltid tittar vi på den tekniska biten för några bolag. I detta avsnitt tittar vi närmare på Samhällsbyggnadsbolaget i Norden B, Lundin Mining och Boliden. 

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden (SBB_B)
YTD: -75,13 %
Time Frame: Daily

SBB B, Daily

Det kan inte vara många som har missat vad som har hänt SBB i år kursmässigt, det har skrivits friskt om småspararfavoriten i diverse medier under året. Det ligger en våt filt över hela svenska fastighetssektorn och majoriteten av de noterade fastighetsbolagen har upplevt en kraftig drawdown givet det nya ränteläget. Hufvudstaden A har klarat sig bäst med en nedgång om -15,24 procent YTD och sämst har det gått för K-fast Holding B och SBB B som är båda är ner mer än 75 procent i år. 

Rent tekniskt så befinner sig SBB i en fallande trendkanal samtidigt som samtliga glidande medelvärden påvisar en negativ lutning. Handelsvolymen är stor och under föregående veckan var SBB bland de mest handlade aktierna på Stockholmsbörsen. Värt att notera är att en stor del av kapitalet är blankat, enligt Finansinspektionens blankningsregister så är 14,97 procent av kapitalet blankat per 2022-06-26 vilket gör att det är den mest blankade aktien på Stockholmsbörsen. 1 juli kommer SBB inkluderas i storbolagsindexet OMXS30 och ersätter därmed Skanska, två veckor efter denna dag levererar även bolaget siffror för det gångna kvartalet. Med det sagt så är det mycket som står på agendan för SBB, något jag tror kommer generera fortsatt starka rörelser i priset. 

Det är svårt att hitta något positivt i det nuvarande kursdiagrammet men det går ändå att påpeka att en fallande kil har formats på sistone. En fallande kil är en prisformation med en positiv underton och köpsignalen uppstår när taket av den fallande kilen tas ut. Per i torsdags befann sig aktiekursen vid prisformationens golv samtidigt som det genererats positiva divergenser i både RSI och MACD. Detta är positivt i det korta perspektivet men det återstår att se om detta kan skapa den köpkraft som krävs för att taket skall tas ut. 

Lundin Mining (LUMI)
YTD: – 6,81 %
Time Frame: Daily

LUMI, Daily

Lundin Mining inledde året starkt och var upp som mest lite mer än 50 procent vilket gjorde aktien till en av de stora vinnarna på Stockholmsbörsen. Sedan april har dock aktien fallit kraftigt och från toppnoteringen i år fram till torsdagens stängningskurs så har aktiekursen fallit cirka 38 procent. Golvet av den stigande trenden som sträcker sig tillbaka till mars 2020 har tagits ut för första gången och enligt mig hotas den positiva trenden i och med detta. Det är upp till bevis bland köparna att försvara priset kring stödnivåerna som finns på nedsidan. 

Handelsmönstret är tydligt negativare nu givet att lägre bottennivåer följs upp av lägre toppar i det kortare perspektivet. Utöver det indikerar RSI och MACD på ett försvagat momentum. RSI befinner sig en bra bit under 30-nivån och noterade per i torsdags ett värde om 18 utan att generera några positiva divergenser. Samtidigt noterar MACD ett värde en bra bit under nollnivån, här kan dock en svagare positiv divergens utläsas mellan nuvarande aktiekurs och den tidigare bottennivån. 

På medellång sikt har jag svårt att vara positiv eftersom att aktiekursen befinner sig under samtliga glidande medelvärden. Nedgången började ta fart efter en dubbeltopp som effektuerades kring 19 april. Sedan dess handlas Lundin Mining i en fallande trendkanal där säljarna med tiden dominerar kring allt lägre nivåer. På kort sikt tror jag på en upprekyl, aktien ser översåld ut i den bemärkelsen att momentumindikatorerna befinner sig på låga nivåer som inte setts på länge, dessutom handlas aktien nära trendkanalens trendgolv. På nedsidan ser jag även två stödnivåer som sticker ut lite extra, då talar jag om 63,5 och 58 SEK och här finns det en chans för en studs. På medellång och lång sikt krävs det att handelsmönstret förändras för att jag skall ändra min negativa syn på aktiekursen.

Boliden (BOL)
YTD:- 5,57
Time Frame: Daily

Bol, Daily

Bolidens aktie har haft en utveckling som påminner mycket om Lundin Minings, båda aktierna visade på styrka samtidigt som index världen över presterade svagt inledningsvis under året. Boliden toppade ut exakt samma dag som Lundin Mining (19 april) och har sedan dessa handlats i en fallande trendkanal och har därmed brutit under samtliga glidande medelvärden. Det som gör Boliden lite mer intressant i jämförelse med Lundin Mining är huvudsakligen att golvet av den stigande trenden ännu inte tagits ut samtidigt som momentumindikatorerna MACD och RSI har genererat tydligare positiva divergenser. Med det sagt så är den långsiktigt positiva trenden hotad dock så finns det lite tid kvar där det gäller att köparna kommer tillbaka kring dessa nivåer. Om Boliden studsar upp från dessa nivåer och lyckas ta sig över primärtrenden igen så har ett falskt utbrott skapats vilket kan skapa betydande uppsida på kort sikt, detta är dock inget vi sett än. Ett intressant tillfälle att blicka tillbaka till är det som är inringat i den blåa cirkeln i kursdiagrammet. Där och då bröt aktiekursen under primärtrenden för att handlas under den under cirka tre veckors tid. Sedan lyckades aktiekursen ta sig över primärtrenden igen vilket visade sig vara början på en större uppgång. 

För att vara objektiva så har ändå den positiva bilden vänts om till det mer negativa eftersom att lägre bottnar följs upp av lägre toppar i det korta perspektivet. Idag befinner sig även aktiekursen under primärtrenden, utöver det har även MA 100 brutit sig under MA 50, när ett mer kortsiktigt glidande medelvärde bryter under ett långsiktigt glidande medelvärde skickar det signaler om att det kortsiktiga momentumet är försvagat jämfört med det historiska momentumet. Det kommer att bli intressant att se om golvet av den längre stigande kanalen håller, om inte så ser jag nästa stora horisontella stödnivå kring 290 SEK.