Veckans TA – v36 2022-09-05

I detta avsnitt av Veckans TA tittar vi närmare på den tekniska biten för Orrön Energy, Embracer Group och slutligen Evolution. Det finns mycket intressant att anmärka i samtliga aktier och den gemensamma nämnaren är nog att man kan förvänta sig slagig handel i samtliga aktier inom den närmaste tiden.

Orrön Energy (ORRON)
YTD: 152,44 %
Time Frame: 1 h

Orrön Energy, 1h

Under december 2021 offentliggjorde Lundin Energy och Aker BP ett avtal där det framgick att Aker BP skulle förvärva Lundin Energys olje- och gasverksamhet. Budet på verksamheten gick igenom tidigare under sommaren och sedan dess har Orrön Energy, tidigare Lundin Energy renodlat sin verksamhet och fokuserar idag enbart på förnyelsebar energi.

Orrön Energys aktiekurs har gått starkt under en annars väldigt svag börs. Köparna har under kort tid accepterat ett allt högre pris och sedan uppdateringen av verksamhetsinriktningen har ett transformativt förvärv av First North-bolaget Slitevind gjorts, något som gav extra vind under vingarna.

Den hastiga uppgången är något som jag tror lockar många vilket kan leda till en överdriven kursuppgång. Den tekniska setupen är enligt min mening inte optimal och jag tror det finns en överhängande risk för att en rekyl på nedsidan kommer ske inom närtid. Dock är trenden starkt positiv på längre sikt och en eventuell rekyl skulle kunna anses som ett attraktivt tillfälle att investera med en längre tidshorisont. Rent tekniskt ser det lite toppigt ut för tillfället, vi kan notera att en stigande kil har formats och dessutom innebar fredagens stängningskurs att aktie stängde under kilens trendgolv vilket kan resultera i att aktien skall handlas ned till lägre nivåer. Orrön Energy noterade under tisdagen förra veckan ett nytt all time high, dock kan vi se att köparna var svaga kring dessa nivåer. De två senaste topparna indikerar att säljarna är starka inom intervallet 21,2 -23,4 SEK.

En sista sak som talar för en rekyl nedåt är en huvudskuldra-formation som formades inom den stigande kilen, två lägre toppar har formats kring all time high-noteringen och nu utmanas nacklinjen. Min tro är att 18,5 SEK skall testas av först och om den nivån inte håller skall stödet som återfinns vid 15,5 testas av. Momentumet i uppgången har svalnat av på sistone, MACD noteras under nollsträcket och RSI 9 befinner sig nära översålda nivåer.

Embracer Group (EMBRAC B)
YTD: -32,03 %
Time Frame: Weekly

Embracer Group, Weekly

Embracer befinner sig för tillfället inom en fallande trend som kännetecknas av lägre bottnar och lägre toppar. Aktiekursen befinner sig även under samtliga glidande medelvärden vilket konfirmerar den nuvarande trenden. Om man zoomar ut så ser man dock att den långa positiva trenden fortsatt ligger intakt, men det ser onekligen ut som att den skall utmanas. I fredags stängde aktiekursen vid 65,60 SEK efter att nyligen testat av stödet som återfinns vid 63 SEK. Prisnivån är ett viktigt stöd och det skulle vara svagt bullish om aktiekursen lyckas pendla i sidledes här. Bästa scenariot hade varit om köparna kommer in med ny kraft så att aktiekursen studsar ifrån stödområdet med tilltagande volym. Om stödnivån däremot inte skulle hålla finns det en ökad risk för att den stigande trendens golv skall testas av, vilket även skulle vara runt omkring fib 0,618. Om den nivån inte håller ser jag nästa signifikanta stödområde kring 35 SEK vilket är bottennoteringen under coronakraschen. 

Vi kan se att 63 SEK har testats av två gånger innan under året och vid båda de tillfällena så rekylerade aktiekursen upp hastigt. Vid dessa tillfällen har RSI noterat värden under 30-nivån eller strax ovanför vilket påminner om situationen som vi ser nu. I RSI kan positiva divergenser även utläsas vilket visar på ett underliggande momentum. MACD ser dock mer negativ ut eftersom det har printats ett negativt medelvärdeskors precis under nollnivån. 

Tidigare TA på Embracer här (2022-05-30)

Evolution (EVO)
YTD: -34,65 %
Time Frame: Daily

Evolution, Daily

Evolution befinner sig kring kritiska nivåer och nu gäller det verkligen att köparna kommer tillbaka och visar på styrka. Vi har tidigare talat om den fallande triangeln, en prisformation som innebär att lägre toppar sätts frekvent samtidigt som stöd finns i form av en horisontell prisnivå. Under den föregående veckan så stängde aktiekursen för första gången under det horisontella stödet vilket innebar den lägsta kursen sedan januari 2021. Stängningskurs på fredagen blev slutligen 840,5 vilket är strax ovanför fib 0,618. 

På nedsidan hittar vi det närmaste stödet vid 775 SEK och därefter 630. Till det förstnämnda stödområdet är det 7,5 procent till och det andra närmare 25 procent. Om Evolution skulle braka igenom fib 0,618 så är det inte orimligt att 775 SEK testas av snabbt. Det känns dock som att en rekyl upp skulle ske innan 630 testas av eftersom att det redan nu är relativt översålt. Exempelvis skulle ett återtest av tidigare stödet rimligtvis behöva genomföras innan det blir aktuellt för mer nedsida. 

Slutligen är det även värt att känna till att det vi ser nu kan vara ett falskt utbrott. Det är alltid väldigt svårt att avgöra hur kursen kommer att agera precis när ett utbrott har skett. För att avgöra hur man själv vill agera kan det vara värt att studera intradagsvolymerna då det kan ge information om hur övertygande rörelsen i pris är. 

Tidigare TA på Evolution här (2022-08-15) 

Disclaimer
Sektionen Veckans TA på domänen finanstid.se innehåller analyser som är författade av Anton Iverman. Veckans TA är inte en professionell analys och författaren kan ha egna ägarintressen i den aktie som omskrivs. Analysen ska således inte ses som en rekommendation att köpa, sälja eller behålla en aktie och sådan rekommendation är inte heller tillåten att skriva ut i analysen. Det åligger var och en att ta sina egna beslut vid investeringar på aktiemarknaden, varken författare av Veckans TA eller finanstid.se har något som helst ansvar för läsarens investeringsbeslut. finanstid.se publicerar bara länkar till publikt material. Klagomål, önskemål eller korrektioner på analyser publicerat på Veckans TA skickas per e-post till info@finanstid.se.