Veckans TA v47 2022-11-21

I detta avsnitt av veckans TA tittar vi närmare på OMXS30 som rekylerade tillbaka något under den föregående veckan. Är detta en rekyl som kommer fortsätta eller är det en kortsiktig konsolidering innan vidare uppgång? Sedan tittar vi närmare på Tesla som handlas kring en enligt mig kritisk nivå. Slutligen tittar vi på den tekniska biten för fastighetsbolaget SBB som visat på relativ styrka under den senaste tiden. 

OMX Stockholm 30 (OMXS30)
YTD: -13,74 %
Time Frame: Daily

OMXS30, Daily

OMXS30 har avancerat cirka 17,5 procent mätt från årets lägsta notering som sattes 29 september. Under den föregående veckan rekylerade indexet ned något och stängde veckans handel vid 2087. OMXS30 har ni officiellt satt en ny högre topp, i jämförelse med den senaste toppen som sattes vid 2065 i mitten av augusti. Detta är med andra ord ett brott i det negativa handelsmönster som präglat Stockholmsbörsen under året. Den nya toppen peakade strax ovanför 2120, en nivå vi senast såg under april tidigare i år. Det kommer bli väldigt intressant att se om OMXS30 lyckas notera en ny högre botten som sedan följs upp av en högre topp. För att det scenariot skall införlivas krävs det fortsatt styrka och det är fortfarande en bit kvar tills vi befinner oss i den situationen.

Den senaste uppgången har inneburit att OMXS30 tagit sig ovanför samtliga glidande medelvärden, senast primärtrenden, som noterat sig ovanför indexet sedan februari. Detta är i sig ett styrketecken som indikerar påtagligt momentum och ökad positiv inställning kortsiktigt. Dock är det lite tidigt att ta ut segern, jag tror att OMXS30 skall genomföra ett återtest av primärtrenden och i det skedet är det viktigt att OMXS30 bekräftar att vi fortsatt skall handlas ovanför MA 200. Taket av den nedåtgående trendkanalen har även tagits ut och det finns en risk för att denna nivå även skall testas av innan vidare uppgång.  

Min syn på OMXS30 är att en mindre rekyl står bakom hörnet. Den rörelsen i priset som vi sett under den senaste tiden bör resultera i en naturlig rekyl. Samtidigt kan vi se att både RSI och MACD har börjat vända ner från höga nivåer. RSI har rekylerat tillbaka ned under 70-nivån vilket talar för en försvagning i den kortsiktigt stigande trenden. MACD ser även ut att ha toppat ut och håller i min mening på att printa ett negativt medelvärdeskors. På nedsidan finns det flera stödnivåer som jag vill upplysa om. Först och främst har vi primärtrenden samt taket av den tidigare nedåtgående trenden. I övrigt finns det horisontella stödnivåer vid 2062, 1983 samt 1904. Hur djup den eventuella rekylen blir är det ingen som vet, men om köparna lyckas komma tillbaka vid något av de nämnda nivåerna kan man argumentera för att en ny högre botten är satt, något jag skulle se positivt på. På ovansidan har vi närmaste motståndet vid 2093 samt 2190. 

Tesla (TSLA)
YTD: -48,87 %
Time Frame: Daily

Tesla, Daily

Teslas aktiekurs har rekylerat ned ordentligt i år tillsammans med många andra  tekniktunga bolag noterade på Nasdaq. Aktiekursen har rasat närmare 50 procent och handlas under senaste perioden kring, enligt mig en väldigt viktig nivå. Tesla har under 2022 handlats inom en fallande trend som karaktäriseras av lägre toppar som följts upp av lägre bottnar. Senast under den föregående veckan noterade Tesla ett nytt årslägsta och ser nu ut att balansera kring 180 USD som är en kritisk nivå. Om köparna inte lyckas komma tillbaka kring dessa nivåer så finns det en betydande nedsida eftersom om 180 USD inte håller så fallerar den tekniska strukturen. 

Om denna prisnivå inte håller tror jag siktet är inställt mot 150-området, mellan 180 och 150 kan vi se att det är en väldigt tunn handelsvolym historiskt vilket gör att rörelsen nedåt kan gå relativt snabbt. Det är runt omkring 150 och 140 som vi kan se betydande handelsvolym och därmed nästa stödområde. Fib 0,618 mätt från Coronabotten till toppnoteringen 2021 befinner sig vid 173, vilket endast är cirka fyra procent nedanför 180 USD, detta är i sig även en viktig nivå där köparna behöver komma tillbaka. 

Momentumindikatorerna visar inte heller på någon imponerande styrka. RSI har satt lägre toppar med tiden och MACD noterar ett värde en bra bit under nollnivån. Kombinationen av nedkylda momentumindikatorer samtidigt som aktiekursen handlas vid ett betydande stödområde kan innebära ett bra köpläge. Om Tesla istället lyckas studsa från denna prisnivå så kan det snabbt förändra aktiens sentiment till något betydligt mer positivt. Detta skulle kunna resultera i en kraftig uppgång kortsiktigt. Det som jag kan se som är positivt är att balansvolymen fortfarande ser stark ut. Jag tycker den avslöjar att det finns ett underliggande köptryck som hittills inte lyckats avspegla sig i priset, detta är såklart något som skulle kunna förändras. Värt att notera är dock att aktiekursen handlas under samtliga glidande medelvärden, något som är ett utseende som är svårt att säga något positivt kring. 

Samhällsbyggnadsboalget i Norden (SBB)
YTD: -73,52 %
Time Frame: Daily

SBB, Daily

SBB visar på en intressant prisformation, något som jag tänkte belysa i denna analys. SBB har stigit kraftigt sedan sin lägsta notering som sattes den 11 oktober. Sedan dess är aktiekursen upp cirka 63 procent, och noteras per fredagens stäningskurs ovanför MA 20, 50 och 100. Primärtrenden befinner sig fortsatt en bra bit ovanför aktiekursen och hittills har inte det negativa handelsmönstret brutits. Uppgången har berott mycket på att blankare täckt sina positioner i en större utsträckning än tidigare samtidigt som rapporten verkade lugna ner marknaden.

Den senaste bottennoteringen kan möjligtvis vara det bottenbygge som marknaden väntat på. Botten är rund och aktien fick konsolidera mellan 12,9 och 10,8 SEK innan aktien började rekylera uppåt. Den senaste uppgången innebär även att det fallande trendtaket har tagits ut, något som gör att man lättare kan ställa sig positiv till SBB rent tekniskt. Dock är faran inte över helt, helst skulle jag vilja se ett riktigt återtest av utbrottsnivån samtidigt som volymen tar fart. I dagsläget kan man börja skissa få någon form av cup and handle-formation. Just nu kan vi se att aktiekursen handlas inom koppens handtag, ett utbrott upp från den kortsiktiga trendkanalen skulle förmodligen innebära att siktet först ställs in mot det horisontella motståndet vid 21,25. Om denna nivå skulle tas ut så öppnar det upp för att testa av primärtrenden underifrån. I ett sådant scenario kan man börja argumentera för att en ny högre topp har satts, vilket skulle vara ett styrketecken och en förändring i det senaste handelsmönstret.

Volymbalansen indikerar ökat intresse bland köparna i aktien, samtidigt som MACD för första gången på länge lyckats ta sig ovanför nollnivån. RSI har även lyckats ta sig upp i det positiva territoriet. Kortsiktigt tror jag SBB skall handlas något lägre, MACD har per i fredags printat ett negativt medelvärdeskors men här finns det goda förutsättningar för en studs från nollnivån.

Disclaimer
Sektionen Veckans TA på domänen finanstid.se innehåller analyser som är författade av Anton Iverman. Veckans TA är inte en professionell analys och författaren kan ha egna ägarintressen i den aktie som omskrivs. Analysen ska således inte ses som en rekommendation att köpa, sälja eller behålla en aktie och sådan rekommendation är inte heller tillåten att skriva ut i analysen. Det åligger var och en att ta sina egna beslut vid investeringar på aktiemarknaden, varken författare av Veckans TA eller finanstid.se har något som helst ansvar för läsarens investeringsbeslut. finanstid.se publicerar bara länkar till publikt material. Klagomål, önskemål eller korrektioner på analyser publicerat på Veckans TA skickas per e-post till info@finanstid.se.