Veckans TA – v2 2022-01-10

Första veckan av 2021 var en volatil sådan, inledningen var positiv men efter att FED kommunicerat att de planerar att höja räntan tidigare än de tidigare kommunicerat så skakades börsen om rejält. Nedstället var brett men det var i synnerhet tech- och tillväxtbolag som tog den stora smällen. Fear and Greed indexet indikerar neutralitet, dock visar kryptomarknaden en annan bild då många kryptovalutor har upplevt större drawdowns under senaste tiden. I det här avsnittet tittar vi närmare på OMXS30, Swedbank och Investor.

OMX Stockholm 30 (OMXS30)
Time Frame: 4H

OMXS30, 4H

OMXS30 avslutade 2021 med ett julrally och under perioden 20 december – 4 januari så steg index strax över nio procent. Ett nytt all time high printades och denna gång landade det på 2467. Innan denna kraftiga uppgång handlades OMXS30 i en bredare konsolidering där högre bottnar formades samtidigt som lägre bottnar noterades. Utbrott ur sådana prisformationer är vanligtvis kraftiga och är det av många olika anledningar. Det kan vara komplicerat att förstå varför kraftiga rörelser uppstår i den riktningen som utbrottet sker. En stor bakomliggande faktor är psykologi och känslor hos alla marknadsaktörer. Det kan illustreras som ett självspelande piano där en aktörs agerande baseras på vetskapen att många andra kommer agera på samma sätt som en själv. Exempelvis kan det ligga flera köpordrar på långa kontrakt och säljordrar på korta kontrakt strax över eller under nivån där utbrottet beräknas ske. 

Vid utbrott ur dessa prisformationer brukar ett återtest ske tätt inpå för att bekräfta utbrottet. RSI 9 har under förra veckan tagits sig ner från extrema nivåer och i samma rörelse även tagit ut den tidigare toppen som kan ses som en bekräftelsenivå. Den bakomliggande uppgången är således inte lika stark uppe på dessa historiskt höga nivåer jämfört med styrkan i det tidigare skedet av uppgången. Jag personligen ser två potentiella nivåer som ska testas av, dels har vi det fallande trendtaket som ligger cirka XX procent under nuvarande kurs. Det andra stödområdet som kan tänkas testas av är den tidigare ATH-nivån vid 2414 som är en motpol. Denna nedgång skulle innebära en rekyl på xx procent. 

MACD har även noterat ett negativt medelvärdeskors från en signifikant topp vilket talar för avkylning. 

Swedbank A (SWED A)
Time Frame: Daily

Swedbank A, Daily

Swedbank har tillsammans med övriga banker presterat väldigt bra under det föregående börsåret. Uppgången är motiverad av diverse anledningar men rent makroekonomiskt så har den realiserade och förväntade inflationen utvecklats starkt och möjligtvis har marknaden börjat diskontera höjning av reporäntan som Riksbanken kommunicerat ska ske under våren 2023. SX3010PI är ett index som reflekterar utvecklingen av nio svenska banker och under 2021 slog indexet OMXGI (Stockholmsbörsen Inkl utdelningar). Med andra ord var 2021 ett starkt år för banker generellt efter att de laggat efter under 2021

Swedbank handlas cirka sex procent från sin högsta notering som sattes i slutet av oktober. Trenden är fortsatt positiv i dagsgrafen, dock har jag svårare att påstå att vecko- och månadsgrafen är lika positiv, här tycker jag mig se en konsolideringfas där ingen tydlig riktning upp eller ner kan utläsas. 

Under de senaste veckorna har aktiekursen pendlat i en negativt lutande trendkanal som tog form efter den tidigare ATH-nivån. Jag vill presentera två kortsiktiga scenarion som enligt mig kan komma att utspela sig. Som alltid ska du ta mina spekulationer med en nypa salt då ingen vet vad framtiden har att erbjuda.

Scenario 1: På uppsidan finns ett gap som sträcker sig från 190 – 193 SEK, tidigare skapades ett liknande gap som täpptes igen relativt snabbt. Det senaste gapet (190 – 193 SEK) har ännu inte täppts igen och jag ser en möjlighet att gapet inom kort kommer suga upp priset. I samma sekvens kan det vara intressant att bevaka hur aktien reagerar kring trendkanalens tak. 

Scenario 2: Swedbank orkar inte ta ut det horisontella motståndet kring 190 SEK och lyckas därför inte notera en högre topp. Svaghetssignal som kan pressa ner aktiegrafen, möjligtvis ner mot trendgolvet för att testa av primärtrenden och stödområdet kring 170 – 172 SEK.

Investor B (INVE B)
Time Frame: Daily

Investor B, Daily

Investor har återigen satt ett nytt ATH och det gjordes tillsammans med OMXS30 under förra veckan. Det finns en relativt tydlig positiv korrelation mellan Investor och Stockholmsbörsen på grund av att en stor del av Investors portfölj består av bolag som återfinns i indexet. Investor är ett av de få investmentbolagen i Sverige som går att köpa till rabatt, trots detta faktum tycker jag det ser väldigt ansträngt ut rent tekniskt och kring toppnoteringar brukar Risk-reward vara begränsad i ett kortare perspektiv. Under torsdagen printades en “Bearish Engulfing”, en reversal som statistiskt talar för vidare nedgång. 

Att en mindre rekyl ner sker är inget som den långsiktige ska vara rädd för, speciellt inte när den längre trenden fortsatt är positiv, vilket är fallet för Investor. Jag tycker personligen många mindre nedgångar i en långsiktigt positiv trend är bra, det är dessa prisrörelser som gör den längre kursuppgången hälsosam och sådana uppgångar kan sträcka sig väldigt långt i jämförelse med paraboliska uppgångar. 

I momentum oscillatorn (RSI, 9) kan en tydligare negativ divergens utläsas från extrema nivåer. Detta utseende talar för att kraften och styrkan inte är lika stark i uppgången längre och en temporär avkylning är inte ett ovanligt resultat. På nedsidan finns ett horisontellt stödområde kring 221-222 SEK som närmast och jag tror denna nivå ska testas av innan vidare uppgång komma skall. 

 

Disclaimer
Sektionen Veckans TA på domänen finanstid.se innehåller analyser som är författade av Anton Iverman. Veckans TA är inte en professionell analys och författaren kan ha egna ägarintressen i den aktie som omskrivs. Analysen ska således inte ses som en rekommendation att köpa, sälja eller behålla en aktie och sådan rekommendation är inte heller tillåten att skriva ut i analysen. Det åligger var och en att ta sina egna beslut vid investeringar på aktiemarknaden, varken författare av Veckans TA eller finanstid.se har något som helst ansvar för läsarens investeringsbeslut. finanstid.se publicerar bara länkar till publikt material. Klagomål, önskemål eller korrektioner på analyser publicerat på Veckans TA skickas per e-post till info@finanstid.se.