Veckans TA – v29 2022-07-18

Denna vecka tittar vi närmare på svenska storbolagsindexet, OMXS30 som har fallit tillbaka en del efter den mindre rekylen som skedde på uppsidan. Därefter tittar vi närmare på SBB som rapporterade under föregående veckan, något som fick aktiekursen att fortsätta falla. Avslutningsvis tittar vi närmare på den tekniska bilden för flygbolaget SAS som fortsatt handlas i en nedåtgående trend.

OMX Stockholm 30 (OMXS30)
YTD: -21,32 %
Time Frame: Daily

OMXS30, Daily

Storbolagsindexet upplever fortsatt hög volatilitet och det svänger duktigt intradag. Under föregående veckan började rapportperioden på riktigt något som eldar på de kraftiga rörelserna. OMXS30 handlas återigen inom ramen för en bearmarket och många av de ingående bolagen är ner för året givet inflationsläget. Det som tynger indexet mest i år är sektorer som fastigheter och teknologi, samtidigt har consumer staples stärkt indexet tillsammans med läkemedel.

Rent tekniskt så handlas OMXS30 i en nedåtgående trend och för min del är det svårt att ha en positiv inställning till indexet så länge som det sätts lägre toppar och lägre bottnar, iallafall i ett kortare perspektiv. Jag tycker inte indexet har visat på någon relativ styrka i de få upprekyler vi fått se emellanåt och enligt mitt tycke finns det risk för ytterligare nedsida. Under föregående veckan trillade en del rapporter in och det var tydligt att bolag som inte slog konsensus straffades hårt, exempelvis Ericsson. Under torsdagen tilltog kursfallet och indexet stängde veckan strax ovanför 1900. Det känns rimligt att de tidigare bottennivåerna kring 1850 skall testas av inom kort, om de ger vika tror jag vi kommer se en ny lägsta notering för OMXS30 i år. På nedsidan ser jag 1700 som nästa stora stödområde, man ska dock ha i åtanke att eventuellt fallet såklart kommer vara hackigt, blandat med upp- och nedgångar där nedgångarna är större än rekylerna uppåt. 

Om indexet istället väljer att utmana på ovansidan tror jag man gör rätt i att hålla koll på de kortsiktiga glidande medelvärdena, i synnerhet MA 50 som agerat tydligt motstånd under den senaste perioden. Utöver det gäller det att man är medveten om de horisontella motståndsnivåerna, exempelvis 1942, 1972 och 2040. 

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden (SBB B)
YTD: -77,33 %
Time Frame: Daily

SBB, Daily

SBB levererade sin andra kvartalsrapport för året under den föregående veckan, något som resulterade i ett tilltagande kursfall under torsdagen och inledningsvis under fredagen för att sedan stänga cirka två procent upp för dagen. Det råder en befogad oro och panik hos aktieägarkollektivet, volatiliteten har tilltagit på sistone och är den högst sedan coronakraschen 2020 för SBB B. Senaste gången vi tog upp SBB B i Veckans TA kommenterade jag den fallande kilen och nämnde att det skulle vara väldigt positivt om aktiekursen inom kort lyckas bryta norrut från prisinformationen. Detta skulle bidra till ökad positivitet och därmed ett förstärkt momentum, något som skulle kunna få aktiekursen att utmana nivåer på ovansidan, men även skrämma bort säljarna.

Under de senaste två veckorna studsade aktiekursen på golvet av den fallande kilen för att sedan notera sig över taket av den fallande kilen. Dock föll SBB snabbt tillbaka in i den fallande kilen och handlas återigen inom den nämnda prisformationen. Under fredagen handlades aktien som lägst vid 13 SEK för att sedan stänga vid 15 SEK. Enligt mig indikerar fredagens ljusstake på styrka bland köparna. Möjligtvis berodde det stora köptrycket på att marknadsaktörer täckte delar av sina korta positioner. Framgent blir det väldigt intressant att se om SBB kan bryta norrut på riktigt. MACD har noterat en marginellt högre topp och befinner sig fortsatt i en stigande trend. I RSI noterades även ett värde kring 50-nivån vilket var första gången på några månader. Det är viktigt att momentumet inte fallerar igen, jag börjar gilla det tekniska utseendet mer nu jämfört med tidigare i kursfallet, kombinationen av ett ökat momentum samtidigt som aktiekursen visar på relativ svaghet gör att det kan skapas fina köpmöjligheter.

SAS (SAS)
YTD: -52,66 %
Time Frame: Weekly

SAS, Weekly

Handeln i SAS har varit extrem under en längre tid, men på sistone känns det som att det har eskalerats ytterligare givet de fundamentala bristerna som bolaget upplever. SAS står inför en rad utmaningar när det gäller den operationella biten, speciellt när det kommer till de anställda och finansiering i både kort och långt perspektiv. Detta är något som marknaden har prisat in under en längre period och SAS-aktien har befunnit sig i en negativ trend under en längre period. Aktien handlas idag kring All time low-nivåer och befinner sig därmed under samtliga dagliga glidande medelvärden. Ur ett tekniskt perspektiv så finns det inte något speciellt som lockar in en på långsidan. Det är alltid enklare att investera i aktier som befinner sig i en stigande trend och helst de som handlas över primärtrenden då det till stor grad bekräftar att aktien handlas i en stigande trend. 

SAS har tyvärr brutit under den tidigare stödnivån vid 0,74 SEK som nu teoretiskt agerar motstånd. Sedan nivån togs ut har kursfallet tilltagit och givet det faktum att aktien stängde kring 0,6 i fredags så innebär det en kursnedgång om cirka 25 procent på väldigt kort tid.

Just nu handlas aktien i ett prisområde där det inte finns några stödområden på nedsidan, det kan därför vara klokt att invänta en bottenformation innan en position intas. Om 0,74 SEK skulle tas ut underifrån så tror jag att det skulle kunna bidra till ett förstärkt momentum i det korta perspektivet. Dock ska man ha i åtanke att aktien fortsatt handlas i en nedåtgående trend och historiken indikerar till stor del hur en aktie kommer handlas framgent, iallafall innan motsatsen är bevisad. Med det sagt är aktien negativ rent tekniskt så länge detta handelsmönster håller i sig.

Disclaimer
Sektionen Veckans TA på domänen finanstid.se innehåller analyser som är författade av Anton Iverman. Veckans TA är inte en professionell analys och författaren kan ha egna ägarintressen i den aktie som omskrivs. Analysen ska således inte ses som en rekommendation att köpa, sälja eller behålla en aktie och sådan rekommendation är inte heller tillåten att skriva ut i analysen. Det åligger var och en att ta sina egna beslut vid investeringar på aktiemarknaden, varken författare av Veckans TA eller finanstid.se har något som helst ansvar för läsarens investeringsbeslut. finanstid.se publicerar bara länkar till publikt material. Klagomål, önskemål eller korrektioner på analyser publicerat på Veckans TA skickas per e-post till info@finanstid.se.