Veckans TA – v48, 2022-11-28

I detta avsnitt av Veckans TA tittar vi närmare på OMXS30, flygbolaget SAS och slutligen småspararfavoriten Investor. Börsen visar fortsatt på styrka och enligt mig börjar det se lite toppigt ut för stunden. Det är nog många som förvånas över att OMXS30 endast fallit 12,5 procent under 2022. Detta går dock att vifta bort genom att hänvisa till de mindre listorna, exempelvis First North som är ner drygt 44 procent i år. Det kommer bli väldigt intressant att se om OMXS30 och övriga börser lyckas fortsätta starkt eller om detta är slutet på ett ytterligare bear market rally. 

OMX Stockholm 30 (OMXS30)
YTD: -12,52 %
Time Frame: 4h

OMXS30, 4h

Under förra avsnittet av veckans TA tittade vi på OMXS30 och då trodde jag att en mindre rekyl stod runt hörnet. Totalt sett avancerade OMXS30 drygt 1,6 procent under den föregående veckan, en händelserik vecka med en väntad räntehöjning om 75 bps från Riksbanken och PPI-siffror för oktober. Jag står fortfarande kvar vid synen att en mindre rekyl bör vara på sin plats. Under den senaste veckan kan man tydligt utläsa negativa divergenser både i dagsgrafen men även i mindre tidsperspektiv, vilket talar för att momentumet i uppgången börjar ge vika för stunden. 

I grafen kan vi se att nivån runt 2118 har agerat motstånd vid två tillfällen och det vi ser nu kan vara en dubbeltopp. OMXS30 stängde förra veckans handel vid 2116,7, vilket är precis under den nämnda prisnivån. Om indexet rekylerar ner initialt under denna veckans handel är siktet enligt mig först inställt mot 2060 eller MA 50. Om denna nivå inte håller är det rimligtvis primärtrenden eller 1983 som sätts i spel. Vid ett scenario där OMXS30 lyckas bryta norrut så bör 2143 utmanas innan en rekyl ned mot utbrottsnivån. 

Styrkan som vi fått bevittna i OMXS30 och många andra tunga index såsom DAX och Euro Stoxx 50 är imponerande. Rallyt har gått fort och en stor del aktier har lyckats notera sig ovanför sina primärtrender. Dock känns luften tunn här uppe och en mindre rekyl bör falla in relativt naturligt givet den senaste uppgången på närmare 19 procent. Om man drar en fib från All time high-noteringen i OMXS30 till den lägsta noteringen i år så har närmare 50 procent av fallet återhämtats. Fib 0,5 ligger strax ovanför 2118 och kan mycket väl vara en zon där säljarna står starka. Om OMXS30 istället lyckas notera sig över denna zon så är det ett tydligt styrketecken.

SAS (SAS)
YTD: -51,08 %
Time Frame: Weekly

SAS, Weekly

SAS har halverat sitt börsvärde under 2022 och under de senaste tre åren är aktiekursen ner drygt 90 procent. Trenden har och är fortsatt negativ med lägre toppar följda av lägre bottnar. Givet grafens utseende är det svårt att lyfta något som är positivt på längre sikt. Dock notera jag att en stödnivå kring 0,473 SEK finns, vid de senaste två tillfällena då denna nivå testas har aktiekursen studsat bra. På ovansidan kan vi se ett tydligt motstånd vid 0,747 SEK, denna nivå har tidigare fungerat som en stödnivå men agerar tydligt motstånd sedan aktiekursen noterade sig under nivån. På senare tid har handeln skett inom rangen 0,473 och 0,747 SEK, en relativt bred range där motståndet befinner sig 60 procent ovanför den nämnda stödnivån.

Under första veckan i november kan vi se att säljarna stod starka vid motståndsnivån och sedan det misslyckade utbrottet har aktiekursen rekylerat tillbaka tre veckor i rad. MA 20 (veckograf) befinner sig strax under aktiekursen och kan fungera som ett stöd. Om vi får en veckostängning under det kortsiktiga glidande medelvärdet tror jag siktet är inställt mot 0,473 SEK igen. 

Värt att nämna är att den senaste bottennoteringen är marginellt högre än den dessförinnan, om en ny botten blir högre följt av en topp som blir lägre än den innan så kan man argumentera för att aktiekursen handlas i en triangel inom ramen för en fallande trend. Detta skulle jag benämna som en fortsättningsformation som skulle innebära att priset bör söka sig ner till nya lägsta. Detta är dock ett scenario som endast går att skissa på i dagsläget. Kort och gott bör man ha koll på rangen och om man identifierar någon price action (utbrott) så kan det vara värt att köpa eller sälja beroende på vilken riktning utbrottet sker i. Vidare tror jag man kan förvänta sig hög volatilitet i ett sådant scenario.

Investor (INVE)
YTD: -14,27 %
Time Frame: Daily

Investor, Daily

Investor har under de senaste veckorna lyckats ta sig ovanför primärtrenden, och hittills ser det ut som en stark etablering. Dock har jag svårt att se att denna uppgången lyckas hålla i den takten som varit på sistone. Under året kan vi se att Investor handlats inom en fallande kil, en prisformation med positiv underton. Utbrottet ur kilen skedde slutligen norrut vilket fick aktiekursen att notera en ny högre topp. 

Vi kan även se en bottenformation i form av en cup and handle, det vill säga en avrundad botten som avslutas med en bullflagga. Under den föregående veckan skedde utbrottet återigen norrut, och per fredagens stängning så utmanas den senaste toppen på nytt. Detta är i sig ett tecken på styrka då köparna lyckas hålla i stafettpinnen istället för att ge upp snabbt. Trots detta tror jag vi bör se en kortsiktig rekyl, mycket på grund av att sentimentet i övrigt behöver kylas av, det vill säga på indexnivå. Möjligtvis kan det tidigare gapet fyllas i men givet negativa divergenser i både RSI och MACD så tror jag att aktiekursen skall ner något innan vidare uppgångar.

Ur ett större perspektiv är jag positiv till Investor eftersom det tidigare negativa handelsmönstret har brutits, alltså lägre toppar följt av lägre bottnar. Det man vill se nu är att Investor sätter en högre botten i relation till den senaste bottennoteringen vid 158 SEK. Targets på nedsidan är primärtrenden men även fib 0,5 samt 0,618. Om köparna lyckas komma tillbaka vid något av de nämnda nivåerna så är det enligt mig positivt på längre sikt och man kan börja argumentera för att Investor då handlas inom ramen för en stigande trend.

Disclaimer
Sektionen Veckans TA på domänen finanstid.se innehåller analyser som är författade av Anton Iverman. Veckans TA är inte en professionell analys och författaren kan ha egna ägarintressen i den aktie som omskrivs. Analysen ska således inte ses som en rekommendation att köpa, sälja eller behålla en aktie och sådan rekommendation är inte heller tillåten att skriva ut i analysen. Det åligger var och en att ta sina egna beslut vid investeringar på aktiemarknaden, varken författare av Veckans TA eller finanstid.se har något som helst ansvar för läsarens investeringsbeslut. finanstid.se publicerar bara länkar till publikt material. Klagomål, önskemål eller korrektioner på analyser publicerat på Veckans TA skickas per e-post till info@finanstid.se.