Veckans TA – v18 2022-05-02

Denna vecka kollar vi närmare på svenska storbolagsindexet, OMXS30 samt Bitcoin och till sist Tethys Oil som visat på fin relativ styrka under 2022. Fortsatt ett väldigt händelserikt år på de finansiella marknaderna, senaste stora nyheten var att Sveriges Riksbank höjde styrräntan med 0,25 procentenheter och Sverige har därmed en positiv styrränta för första gången sedan 2014. Det ska bli intressant se hur den uppdaterade räntebanan hålls framgent samt hur övriga Riskbanker kommer att agera.

OMX Stockholm 30 (OMXS30)
YTD: -14,91 %
Time Frame: Daily

OMXS30, Daily

OMXS30 var ner cirka 1,7 procent under föregående veckan som var en minst sagt intensiv vecka givet alla kvartalsrapporter som publicerades till allmänheten. Rapporterna kom in blandat där en del bolag slog analytikernas ställda förväntningar, på andra sidan av myntet fanns bolag som missade förväntningarna genom att redovisa svagare omsättnings- och lönsamhetstillväxt än väntat. Det känns som att guiding framgent aldrig har varit viktigare än vad den är just nu, att bolagen kommunicerar hur räntan och kriget påverkar verksamheten. Min bild är att marknaden har högt ställda krav på kvartalsrapporterna som kommer in. Vissa bolag handlas ner trots att de krossat förväntningarna, de bolag som missar estimaten handlas ner tydligt. Det är som sagt en relativt hög marknadsrisk som råder just nu, VIX trendar fortsatt uppåt genom att ständigt notera högre bottnar samtidigt som indexen på andra sidan Atlanten handlas kring kritiska nivåer.

OMXS30 befinner sig rent tekniskt i en negativ trend och har vid ett flertal tillfällen försökt att ta ut det fallande trendtaket. För två veckor sedan skedde något intressant, trendtaket togs ut och för stunden såg det ut som som att det fanns potential för att utmana toppen vid 2190. Dock orkade OMXS30 inte ta sig hela vägen upp utan slog istället i den horisontella motståndsnivån vid 2041 där även MA 50 noterades. Efter detta moment så letade sig indexet tillbaka till den negativa trend genom att gapa ner ordentligt. Sedan dess har gapet inte helt täppts till utan har i stället fungerat mer som en motståndsnivå. 

Jag är negativ till OMXS30 och ser en väldigt begränsad uppsida. Det falska utbrottet indikerar på svaghet hos köparna, momentumet är även svagt, något som både RSI och MACD indikerar på. I den sistnämnda indikatorn har ett negativt medelvärdeskors formats under nollnivån vilket indikerar på ytterligare svaghet. För att jag ska bli positivt till OMXS30 vill jag se en tydligare bottenformation som så småningom leder till en högre topp följt av en högre botten.

Bitcoin/USD (BTCUSD)
YTD: -12,80 %
Time Frame: Daily

Bitcoin, Daily

Senaste gången vi tittade på Bitcoin så talade vi om en Huvudskuldra-formation, jag trodde där och då att kryptovalutan skulle ner och testa av 30 000 USD efter att nacklinjen hade tagits ut. Så blev inte fallet utan istället så har Bitcoin rört sig en svagt positiv trendkanal och enligt mig visat på mer styrka än vad jag förväntade mig. Enligt många fungerar Bitcoin och övriga kryptotokens som en bra riskproxy, med andra ord ger kryptovärlden indikationer på hur övriga finansiella marknader kommer att handlas. Logiken bakom detta bygger på att kryptovalutor oftast lockar den mer riskbenägna investeraren eftersom att valutorna handlas med hög volatilitet samtidigt som kryptovalutor är en mer spekulativ tillgång generellt. När högrisktillgångar går starkt bör det avspegla sig på exempelvisaktiemarknaden eftersom det ger signaler på att marknaden är villig att ta risk. 

Tekniskt sett så har jag svårt att vara bullish till Bitcoin men jag ser ändå viss potential på kort sikt. Den långsiktiga trenden är på sätt och vis fortfarande positiv även fast kryptovalutan handlas under primärtrenden som för övrigt börjat få en allt mer negativ lutning. Vi kan se hur MA 200 fungerade som motstånd rätt tydligt för några veckor sedan, en kraftig motreaktion skedde och sedan dess har Bitcoin handlats ned mot trendgolvet i trendkanalen som den rört sig inom på senaste tiden. Enligt mig handlas Bitcoin kring kritiska nivåer, precis vid Point of Control och om dessa nivåer skulle fallera utan att återtas snabbt tror jag man kan räkna med en nedsida på 10 – 20 procent. Å andra sidan, om en studs sker från nuvarande nivåer ska nog kryptovalutan söka sig upp mot den övre delen av trendkanalen och i bästa fall upp mot trendtaket vilket innebär en potentiell uppsida om drygt 30 procent. 

TETHYS OIL (TETY)
YTD: 50,24 %
Time Frame: Weekly

Tethys Oil, Weekly

Om man zoomar ut och kikar på antingen vecko- eller månadsgrafen kan man se att Tethys har brutit sig norrut från en tidigare konsolidering vilket resulterat i kraftiga rörelser. Tethys håller ett starkt positivt momentum och är upp rejält i år likt många andra sektorkollegor. Oljan har handlats upp ordentligt något som gynnar oljebolagens operationella verksamheter, främst genom högre försäljningspriser. Tekniskt sett befinner sig aktien i en tydlig positiv trend som karaktäriseras av högre toppar och bottnar. Under den senaste veckans handel har aktien tagit sig upp mot tidigare all time high nivåer som marknaden såg senast under sommaren 2018. 

I det längre perspektivet kan vi se en rundad botten och prismönstret tycker jag påminner om en eventuell Cup and handle. Om en komplett Cup and handle-formation skall formas här så är uppsidan begränsad i ett kortsiktigt perspektiv. I ett sådan scenario skall en tajt konsolidering formas där aktien får andas ut innan vidare uppgång. Dock finns det ju en chans till aktien tar ut all time high nivån direkt vilket sedan följs upp med ett återtest av nivån rimligtvis. Det sistnämnda scenariot ska man inte räkna bort helt givet de fundamentala förutsättningarna samt den tekniska setupen. 

Momentumindikatorerna har hittills inte printat några negativa divergenser i weekly vilket är något jag ser positivt på. Jag är positiv till aktien och tror att trenden kan hålla i sig en bra bit till, i alla fall så länge som volymbalansen fortsätter stiga parallellt.

Disclaimer
Sektionen Veckans TA på domänen finanstid.se innehåller analyser som är författade av Anton Iverman. Veckans TA är inte en professionell analys och författaren kan ha egna ägarintressen i den aktie som omskrivs. Analysen ska således inte ses som en rekommendation att köpa, sälja eller behålla en aktie och sådan rekommendation är inte heller tillåten att skriva ut i analysen. Det åligger var och en att ta sina egna beslut vid investeringar på aktiemarknaden, varken författare av Veckans TA eller finanstid.se har något som helst ansvar för läsarens investeringsbeslut. finanstid.se publicerar bara länkar till publikt material. Klagomål, önskemål eller korrektioner på analyser publicerat på Veckans TA skickas per e-post till info@finanstid.se.