Veckans TA – v11 2023-03-13

I detta avsnitt av Veckans TA tittar vi närmare på den tekniska bilden för NVIDIA, Boliden och Volvo som samtliga genererat positiv avkastning i år. Vi lämnar en väldigt händelserik vecka bakom oss som bland annat präglades av stor oro inom den amerikanska banksektorn till följd av Silicon Valley Banks kollaps. Det råder fortsatt hög volatilitet och den senaste rörelsen i VIX-indexet indikerar på fortsatt volatilitet.

NVIDIA Corporation (NVDA)
YTD: 57,13 %
Time Frame: Daily

NVIDIA, Daily
NVIDIA, Daily. Klicka på bilden för större format

NVIDIA har stigit kraftigt i år och med sin uppgång på 57,13 procent är aktien den som presterat bäst av aktierna på Nasdaq 100 under 2023. Dock börjar några tekniska varningssignaler blinka och det vore rimligt om en mindre rekyl sker på nedsidan. I dagsläget ser jag ett bra risk/reward-scenario där uppsidan är begränsad samtidigt som nedsidan kan bli betydligt djupare.

Det är nämligen så att NVIDIA har stigit inom en stigande kil vilket är en prisformation med negativ underton. I början av året såg vi ett tilltagande momentum i aktiekursen och den tog snabbt fart mot nya höjder som senast var i spel under april i fjol. Dock kan man se att aktiekursen har haft svårt att ta sig ovanför 238,9 USD och på sistone har vi därför fått en mer avmattande karaktär i prisrörelsen. Det återspeglas tydligt i RSI och MACD som påvisar större negativa divergenser under det senaste toppbygget.

Angående den stigande kilen kan vi se att köparna kommit tillbaka vid kilens trendgolv vid två tidigare tillfällen. Under fredagens volatila handel stängde NVIDIA strax under det stigande golvet vilket är ett första varningstecken för vidare nedgång. Det är av vikt att köparna lyckas etablera sig ovanför golvet igen vilket istället skulle kunna återuppliva optimismen.

På nedsidan har vi första stödet i form av MA 20 som agerat stöd under den senaste kursuppgången. En notering under det kortsiktiga glidande medelvärdet gör att stödzonen som börjar vid 225,61 USD sätts i spel. Om säljtrycket eskalerar och aktiekursen bryter igenom både MA 20 och det horisontella stödområdet är det ett svaghetstecken och ser jag det som rimligt att gapet skall täppas igen i sin helhet inom kort. Siktet är med andra ord inställt mot 206,52 USD i ett sådant scenario vilket är den senaste signifikanta bottennivån. Värt att notera är att Fib 0,382 befinner sig precis under denna prisnivå. Om priset skulle söka sig ner mot Fib 0,382 innebär det en nedsida från fredagens stängningskurs på drygt elva procent.

Boliden (BOL)
YTD: 5,27
Time Frame: Daily
Senaste analysen på Boliden

Boliden, Daily
Boliden, Daily. Klicka på bilden för större format

Boliden har handlats ned cirka 14 procent från årets högsta topp som printades under slutet av januari. Per i fredags noterade sig Boliden vid en större efterfrågezon (stöd) och här finns det enligt mig en chans för studs på uppsidan, mycket på grund av att MA 100 även befinner sig i stödzonen och påvisar en stabil positiv lutning.

Givet den senaste nedgången är även gapet helt tilltäppt vilket bör skapa bättre balans bland köpare och säljare. En annan intressant iakttagelse är att en expanderande triangel håller på att formas, hittills kan vi rita ut den genom två toppar och tre bottnar. Om Boliden studsar från fredagens stängningskurs ser jag 451,60 – 455,50 SEK som möjligt target på ovansidan med en möjlig overshoot till taket av den expanderande triangeln.

Prisformationen i sig är neutral, vilket betyder att den kan vara bullish eller bearish beroende på den övriga tekniska bilden. Enligt mitt synsätt är det en form av konsolidering som sker inom ramen för en stigande trend i det här fallet vilket gör den mer positiv än negativ. Om vi ser ett utbrott på ovansidan tror jag siktet så småningom är inställt mot all time high-noteringen vid 493,80 SEK. Dock är det en bit fram tills vi befinner oss i ett sådant scenario och det krävs att Boliden lyckas ta ut de två kortsiktiga glidande medelvärdena men även den tidigare januaritoppen.

Ett annat sätt att se på den expanderande triangeln är att det är en mer kortsiktig fortsättningsformation i en nuvarande negativ trend (noterat lägre bottnar under de senaste veckorna). Ett utbrott söderut från trigangeln kan därmed leda till att primärtrenden skall stämmas av vilket skulle innebära en nedsida på lite mer än åtta procent mätt från fredagens stängningskurs. 

Volvo (VOLV_B)
YTD: 11,44 %
Time Frame: Daily
Senaste analysen på Volvo B

Volvo B. Daily
Volvo B. Daily. Klicka på bilden för större format

Volvo har visat på relativ styrka i år och har totalt avancerat närmare 11,44 procent i en hälsosam takt. Senast vi tittade på Volvo befann sig aktiekursen inom den mindre triangeln, nu i efterhand kan vi konstatera att aktiekursen bröt ner från den för att stämma av det MA 50 samt det horisontella stödområdet vid 186,70 – 184,50 SEK vilket var en nivå där köparna glatt kom tillbaka. Detta ledde till en större uppgång och Volvo har sedan dess lyckats ta sig över den längre fallande trendlinjen för att sätta ett nytt 52-veckors högsta.

Med andra ord har momentumet tilltagit sedan bottennoteringen vid 154,25 SEK (29 september 2022), dock kan vi se att prisrörelsen har kylts av under de senaste handelsdagarna samtidigt som negativa divergenser i RSI och MACD har formats i och med toppbygget uppe vid cirka 220 SEK. På nedsidan finner vi det närmaste stödet vid MA 50 och därefter vid 203,10 SEK. Vid det sistnämnda stödet är det av vikt att köparna kommer tillbaka för att inte sätta en lägre botten. Om köparna kommer tillbaka innan dess, exempelvis vid MA 50 tycker jag det är ett tydligt styrketecken som även innebär att den stigande trenden hålls intakt vilket bör indikera en fortsatt uppgång.

I första hand är viktigt att bevaka MA 50 som under den senaste kursuppgången fungerat som ett pålitligt stöd. Redan i år har aktiekursen studsat med kirurgisk precision från det glidande medelvärdet och det kan vara värt att ta vara på nästa tillfälle som Volvo handlas vid MA 50.

Om MA 50 i stället tas ut genereras en svagare teknisk bild direkt ur ett kortsiktigt perspektiv. I ett sådant scenario bör 203,10 SEK bli mer aktuellt och om den prisnivån inte skulle hålla bör priset söka sig nedåt mot exempelvis 195 SEK som är första viktiga Fib-nivån (0,382) mätt från senaste swing low till swing high (154,45 till 219,75 SEK).

Disclaimer
Sektionen Veckans TA på domänen finanstid.se innehåller analyser som är författade av Anton Iverman. Veckans TA är inte en professionell analys och författaren kan ha egna ägarintressen i den aktie som omskrivs. Analysen ska således inte ses som en rekommendation att köpa, sälja eller behålla en aktie och sådan rekommendation är inte heller tillåten att skriva ut i analysen. Det åligger var och en att ta sina egna beslut vid investeringar på aktiemarknaden, varken författare av Veckans TA eller finanstid.se har något som helst ansvar för läsarens investeringsbeslut. finanstid.se publicerar bara länkar till publikt material. Klagomål, önskemål eller korrektioner på analyser publicerat på Veckans TA skickas per e-post till info@finanstid.se.